ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, των επιπτώσεων της καραντίνας στην οικονομία της χώρας μας και στον κύκλο εργασιών των μικρών επιχειρήσεων, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας. Με αίσθημα εταιρικής υπευθυνότητας που απορρέει από τη φύση του κλάδου μας, στηρίζουμε έμπρακτα τις Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό και ενισχύουμε την προσπάθειά τους για ομαλή προσαρμογή στην κανονικότητα. Για το σκοπό αυτό, υιοθετούμε μέτρα για την οικονομική ελάφρυνσή τους, αναλαμβάνοντας μέρος του κόστους της ασφαλιστικής τους κάλυψης, για την περίοδο που βρίσκεται σε αναστολή η επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Μαζί, προετοιμαζόμαστε για την επόμενη ημέρα!

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο, η να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali στα τηλέφωνα 210 8096100 ή 18112.

FAQ

Ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται αυτή την ειδική επιδότηση στα ασφάλιστρα τους;

Την επιδότηση δικαιούνται οι μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι τα 50 άτομα,  οι οποίες πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Διαθέτουν πρόγραμμα ασφάλισης επιχειρήσεων της Generali και συγκεκριμένα Business Sense, Business Dynamic ή Business Value
  • Ανήκουν στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον Covid-19, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Κράτους (βάσει ΚΑΔ)
  • Έχουν δηλώσει την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή της δημόσιας αρχής, και
  • Υποβάλλουν τη φόρμα ενδιαφέροντος έως και τις 31.05.2020

Πώς υπολογίζεται το ποσό της επιδότησης;

Ο υπολογισμός του ποσού θα γίνει ανά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψιν το ύψος των ασφαλίστρων που καταβάλλονται σε ετήσια βάση από κάθε ασφαλισμένο για το σύνολο των ασφαλιστηρίων της συγκεκριμένης κατηγορίας, και αντιστοιχεί σε ασφάλιστρα περίπου δυο μηνών.

Το ποσό αυτό συμψηφίζεται στο ασφάλιστρο της αμέσως επόμενης δόσης.

Τι έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλω για να γίνω αποδέκτης της επιδότησης στα ασφάλιστρά μου;

Για να μπορέσετε να επωφεληθείτε της επιδότησης στα ασφάλιστρα θα πρέπει να:

  • Υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση στην Generali, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία, και να
  • Αναρτήσει στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, το αποδεικτικό της δήλωσης με την οποία δηλώσατε την αναστολή της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας

Έχω ήδη καταβάλλει τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Χάνω την επιδότηση;

Ακόμα και εάν έχετε ήδη καταβάλλει τα ασφάλιστρα σας, μπορείτε να επωφεληθείτε της επιδότησης, εφόσον πληροίτε όλες τις παραπάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να  συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί και εφόσον εγκριθεί το αίτημά σας, το ποσό της επιδότησης θα συμψηφιστεί στα ασφάλιστρα της αμέσως επόμενης ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας.

Υπέβαλλα την αίτηση. Πώς θα γνωρίζω εάν θα λάβω την επιδότηση στα ασφάλιστρα μου;

Με την παραλαβή της αίτησης σας, και κατόπιν σχετικού ελέγχου της εταιρίας, θα λάβετε σχετικό απαντητικό email από το Τμήμα Εισπράξεων της Generali, όπου θα ενημερώνεστε για την έγκριση της αίτησής σας, το ποσό της επιδότησης που δικαιούστε και τα επόμενα βήματα.

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ COVID-19

Επωνυμία *

ΑΦΜ *

Email *

Τηλέφωνο *

Αρ. Πρωτοκόλλου υποβολής αιτήματος στο ΕΡΓΑΝΗ

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ/ ΑΑΔΕ*

Επισύναψη αποδεικτικού υποβολής *

Στο πιο πάνω πεδίο παρακαλούμε να αναρτήσετε την Υπεύθυνη Δήλωση που έχετε υποβάλλει στο ΕΡΓΑΝΗ για την επιχείρησή σας, ή εάν είστε Ελεύθερος Επαγγελματίας/ Αυτοαπασχολούμενος, να αναρτήσετε την απεικόνιση της οθόνης (printscreen) από την υποβολή της αίτησής σας στο myBusinessSupport για αποζημίωση Ειδικού Σκοπού.
Το αρχείο δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB.

Κωδικός Captcha *
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τους παρακάτω χαρακτήρες

CAPTCHA