Προσαρμογή επενδυτικής στρατηγικής στους οικονομικούς σας στόχους
SMART LIVING

Προσαρμογή επενδυτικής στρατηγικής στους οικονομικούς σας στόχους

23.05.2024 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Σε άλλα άρθρα, έχουμε εξετάσει τη σημασία του καθορισμού οικονομικών στόχων και τον τρόπο να ορίζετε έξυπνους στόχους. Παρότι, όμως, ο καθορισμός οικονομικών στόχων είναι απαραίτητη αφετηρία για την οικονομική επιτυχία (όποια μορφή κι αν έχει για εσάς), πρέπει να χαράξετε μια επενδυτική στρατηγική που να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και το χρονοδιάγραμμά τους. 

Επιλογή της κατάλληλης επενδυτικής προσέγγισης

Αν φανταστείτε τους οικονομικούς στόχους σαν προορισμούς, η επενδυτική στρατηγική είναι το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείτε για να φτάσετε εκεί. Όπως μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά μέσα μεταφοράς ανάλογα με το πόσο μακριά και πόσο γρήγορα θέλετε να ταξιδέψετε, καλό είναι να επιλέξετε επενδυτικές στρατηγικές με βάση τη φύση και το χρονοδιάγραμμα των οικονομικών στόχων σας. 

Πάντα να θυμάστε ότι οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά και συνειδητά, και ιδανικά με τη συμβουλή και την υποστήριξη επαγγελματία οικονομικού συμβούλου. Για να ξεκινήσετε, δείτε παρακάτω τρεις βασικές πτυχές ενός οικονομικού στόχου, τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψη όταν εξετάζετε ποια επενδυτική προσέγγιση μπορεί να είναι κατάλληλη για εσάς.

1. Χρονικός ορίζοντας

Το χρονικό διάστημα που έχετε στη διάθεσή σας για να επιτύχετε τον οικονομικό στόχο σας παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής σας. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ίσως απαιτούν πιο συντηρητικές επενδύσεις, για να προστατεύσετε το αρχικό κεφάλαιο. Απεναντίας, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ίσως επιτρέπουν πιο «επιθετικές» επενδύσεις, προσανατολισμένες στην ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, αν ο στόχος είναι να αγοράσετε αυτοκίνητο σε δύο χρόνια, μπορείτε να επιλέξετε μια συντηρητική επενδυτική στρατηγική που να διασφαλίζει σε εύλογο βαθμό ότι θα πάρετε πίσω το αρχικό κεφάλαιο (π.χ. αγορά προϊόντος με προστασία κεφαλαίου και ωρίμανση σε δύο έτη), αντί για ένα προϊόν μεγαλύτερης διάρκειας ή επισφάλειας.

Από την άλλη, ένας νεότερος επενδυτής με βαθύ χρονικό ορίζοντα μπορεί να κατανείμει μεγαλύτερο τμήμα του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του σε μετοχές, οι οποίες ίσως αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις μακροπρόθεσμα αλλά έχουν και μεγαλύτερη μεταβλητότητα.

2. Ανοχή στο ρίσκο

Ο σχεδιασμός της επενδυτικής στρατηγικής σας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σπουδαιότητα της επίτευξης του οικονομικού στόχου σας. Με άλλα λόγια, πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα που δεν μπορεί να χαθεί ή να αναβληθεί ή απλώς πολυτέλεια που είναι καλό –αλλά όχι απαραίτητο– να υπάρχει. Αξιολογώντας τη σπουδαιότητα του επενδυτικού στόχου σας, μπορείτε να προσδιορίσετε πόση αβεβαιότητα έχετε διάθεση να υποστείτε στην προσπάθεια επίτευξής του.

Για παράδειγμα, αν επιχειρείτε να χρηματοδοτήσετε την εκπαίδευση των παιδιών σας, μπορείτε να επιλέξετε μια συντηρητική επενδυτική στρατηγική που να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ζημίας και να μειώνει τις διακυμάνσεις της αγοράς, παρότι τελικά θα αποφέρει χαμηλότερη απόδοση.

Από την άλλη, αν ο στόχος σας είναι να πληρώσετε τις διακοπές των ονείρων σας, μπορεί να θελήσετε να αποδεχθείτε μεγαλύτερο βαθμό ρίσκου, διακινδυνεύοντας να μην πιάσετε τον στόχο (τουλάχιστον στον επιθυμητό χρονικό ορίζοντα), αλλά αποβλέποντας σε δυνητικά υψηλότερη απόδοση.

Generali_FinEdu_Tailor_Investment_Strategy_Mini_Graphic_2260x1140_V1-01.jpg

3. Τύπος απόδοσης επένδυσης

Η επενδυτική προσέγγισή σας μπορεί επίσης να διαμορφωθεί από το πότε και πώς θα θέλατε να λάβετε τις αποδόσεις, αν υπάρξουν.

Αν επιζητάτε τακτικές αποδόσεις, για να ενισχύετε το εισόδημά σας διαχρονικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χαρτοφυλάκιο που να παράγει και να διανέμει σταθερό ή κυμαινόμενο εισόδημα περιοδικά (π.χ. μερίσματα, κουπόνια κ.λπ.).

Αν προτιμάτε να λάβετε ένα εφάπαξ ποσό σε βάθος χρόνου, μπορείτε να επιλέξετε μια προσέγγιση που συγκεντρώνει όλες τις αποδόσεις εντός του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.

Savings

Τρεις συμβουλές για τη διαχείριση της επενδυτικής στρατηγικής σας

Αφού χαράξετε μια επενδυτική στρατηγική, υπάρχουν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα επιτυχίας και να διατηρήσουν τη στρατηγική ευθυγραμμισμένη με τους οικονομικούς στόχους που έχετε:

1. Διαφοροποιήστε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιό σας

Ανεξάρτητα από τον βαθμό ρίσκου που θέλετε να πάρετε και την απόδοση στην οποία στοχεύετε, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μετριάσει τον αντίκτυπο των πτωτικών τάσεων της αγοράς στο συνολικό χαρτοφυλάκιο. Παραδείγματα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων είναι οι τίτλοι (π.χ. μετοχές), το σταθερό εισόδημα (π.χ. ομόλογα), τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών, η ακίνητη περιουσία, τα αγαθά και τα νομίσματα. 

Όταν προσθέτετε μια νέα κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιό σας, μπορείτε να επιλέξετε μία που να έχει χαμηλή ή αρνητική συσχέτιση με κάποια από τις υπάρχουσες κατηγορίες. Έτσι, θα έχετε ένα μείγμα περιουσιακών στοιχείων που θα αντιδρά διαφορετικά στις μεταβολές της αγοράς. Αν, λοιπόν, μειωθεί η αξία ενός στοιχείου, εκείνη ενός άλλου ίσως αυξηθεί, μετριάζοντας τον συνολικό αντίκτυπο.

Βέβαια, όσο καλό κι αν είναι να διασπείρετε τα περιουσιακά στοιχεία σας, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε τον χρόνο και τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας.

2. Παρακολουθήστε και προσαρμόστε ανάλογα με τις ανάγκες σας

Επειδή η ζωή είναι απρόβλεπτη, οι οικονομικοί στόχοι σας ίσως εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, πρέπει να έχετε προετοιμαστεί να προσαρμόσετε κατάλληλα την επενδυτική στρατηγική σας.

Είτε αλλάξει η προσωπική σας κατάσταση (π.χ. πρόβλημα υγείας ή απώλεια πηγής εισοδήματος) είτε αλλάξουν εξωτερικοί παράγοντες (π.χ. πολιτικές και οικονομικές συνθήκες), θα χρειαστούν ευελιξία και ευκολία προσαρμογής.

Καλό είναι να επανεξετάζετε τακτικά τους οικονομικούς στόχους σας και να αξιολογείτε το αν παραμένουν συναφείς και υλοποιήσιμοι. Αν αλλάξουν οι στόχοι ή η κατάστασή σας, σκεφτείτε ποιες προσαρμογές χρειάζεται να κάνετε, όπως: επανεξέταση της κατανομής των περιουσιακών στοιχείων, αυξομείωση του ύψους της επένδυσης, διερεύνηση νέων επενδυτικών ευκαιριών που ίσως θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στους στόχους σας.

3. Επιδείξτε υπομονή 

Η επένδυση είναι μακροχρόνιο εγχείρημα, το οποίο χρειάζεται υπομονή και πειθαρχία. Η μεταβλητότητα είναι φυσιολογική στις επενδύσεις, επομένως είναι καλό να αποφεύγετε τις συναισθηματικές, παρορμητικές αποφάσεις που βασίζονται σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις. Διατηρώντας την πειθαρχία σας και επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην επενδυτική στρατηγική σας, είναι πιο πιθανό να αντεπεξέλθετε καλύτερα στις διακυμάνσεις της αγοράς και να παραμείνετε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των οικονομικών στόχων σας. 

Τώρα, αν η αγορά βαίνει πτωτικά, είναι φυσιολογικό να νιώθετε άγχος. Αν, όμως, δεν μπορείτε να το ελέγξετε, ίσως θα ήταν καλύτερο να απευθυνθείτε σε επαγγελματία οικονομικό σύμβουλο για καθοδήγηση.

Generali_FinEdu_Tailor_Investment_Strategy_Mini_Graphic_2260x1140_V1-02.jpg
Συνοψίζοντας, ο προσδιορισμός της πλέον κατάλληλης επενδυτικής προσέγγισης για την επίτευξη των οικονομικών στόχων σας απαιτεί να εξετάσετε διάφορους παράγοντες, όπως τον χρονικό ορίζοντα, την αντοχή στο ρίσκο και τον προσδοκώμενο τύπο απόδοσης.

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι ίσως σας οδηγήσουν να εξετάσετε συντηρητικές στρατηγικές προστασίας της αρχικής επένδυσης, ενώ οι μακροπρόθεσμοι στόχοι ίσως χρειαστούν πιο επιθετικές προσεγγίσεις με στόχο την ανάπτυξη.

Κατανοώντας την προτεραιότητα και την ευελιξία των στόχων σας, θα μπορέσετε να προσδιορίσετε το επίπεδο ανοχής στο ρίσκο. Επιπροσθέτως, καλό είναι να λάβετε υπόψη τον τύπο απόδοσης τον οποίο αναζητάτε: περιοδικό εισόδημα ή εφάπαξ καταβολή.

Θυμηθείτε να επανεξετάζετε τακτικά και να προσαρμόζετε κατάλληλα τη στρατηγική σας –με την καθοδήγηση επαγγελματία–, για να παραμένετε στον σωστό δρόμο για την οικονομική επιτυχία. Με υπομονή, πειθαρχία και σωστό σχεδιασμό, μπορείτε να νιώσετε μεγαλύτερη σιγουριά για την ικανότητα παραγωγής πλούτου και επίτευξης των μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων σας.