Προγράμματα Ασφάλισης Υγείας - Συχνές Ερωτήσεις

εικόνα από το header της σελίδας συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση υγείας

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα υγείας της Generali. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή απευθείας με την εταιρία.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα προγράμματα υγείας

Με ποιους τρόπους μπορώ να κλείσω ραντεβού για ιατρική εξέταση ή διαγνωστικές εξετάσεις;

Οποιαδήποτε κάλυψη του ασφαλιστηρίου σας και αν θέλετε να αξιοποιήσετε (ραντεβού για check-up, διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων ή ραντεβού με γιατρό), θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε πρώτα με την εταιρία. Με τον τρόπο αυτό, η Generali αναλαμβάνει τον προγραμματισμό της σχετικής ιατρικής εξέτασης ή της επίσκεψης καθώς και την έγκριση των διαγνωστικών εξετάσεων με τους συνεργαζόμενους γιατρούς και τα συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα. Μπορείτε να επιλέξετε όποιον από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνίας σας εξυπηρετεί:

 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 210-8096100 ή στο 18112
 • Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali (διαθέσιμη από υπολογιστή και εφαρμογή για κινητά και tablets). Συγκεκριμένα, μέσα από την εφαρμογή έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού σε ημέρα και ώρα της επιλογής σας, εύκολα και γρήγορα, όπου κι αν βρίσκεστε. Δείτε πώς εδώ.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση εισαγωγής μου σε νοσοκομείο;

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επικοινωνείτε με την Generali προκειμένου να ενημερώσετε για την εισαγωγή σας σε νοσοκομείο, είτε πρόκειται για προγραμματισμένη νοσηλεία είτε για έκτακτο/ επείγον περιστατικό. Με τον τρόπο αυτό, θα ενεργοποιήσετε τις σχετικές παροχές του ασφαλιστηρίου σας και θα μπορέσετε να κινητοποιήσετε τη διαδικασία αποζημίωσής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να επικοινωνήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά, στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali, στο 210-80.96.100 ή στο 18112 ή
 • Υποβάλλοντας αίτημα αναγγελίας ή προέγκρισης νοσηλείας μέσω του MyGenerali, της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών (διαθέσιμη από υπολογιστή και εφαρμογή για tablets και κινητά). Δείτε περισσότερα εδώ.

Πώς καλύπτομαι σε περίπτωση νοσηλείας μου;

Σε περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτείτε, σας καλύπτουμε σε ποσοστό 100% στην Ελλάδα και το εξωτερικό και σε ποσοστό 95% συγκεκριμένα για ΗΠΑ και Καναδά. Στην Ελλάδα, η κάλυψη αφορά τα έξοδα νοσηλείας τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία, συνεργαζόμενα ή μη εφόσον καταβάλετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας.

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης χωρίς διανυκτέρευση, η επιλογή του νοσοκομείου (δημόσιο ή ιδιωτικό) είναι αυτή που καθορίζει το εάν θα καταβάλλετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας καθώς η καταβολή γίνεται μόνο σε περίπτωση επιλογής ιδιωτικού νοσοκομείου (συνεργαζόμενου ή μη).

Οι ασφαλισμένοι των Προγραμμάτων Medical Prime και Medical Select απολαμβάνουν απευθείας κάλυψη στο δίκτυο των νοσοκομείων του προγράμματός τους στην Ελλάδα εφόσον καταβάλλουν το ποσό τυχόν συμμετοχής τους. Στο εξωτερικό καλύπτονται σε ποσοστό 100% εκτός από ΗΠΑ και Καναδά όπου το ποσοστό κάλυψης είναι 90%.

Πώς μπορώ να αποζημιωθώ σε περίπτωση νοσηλείας μου;

Σε περίπτωση που η νοσηλεία σας πραγματοποιηθεί σε Συνεργαζόμενο ή Ειδικά Συνεργαζόμενο Νοσοκομείο στην Ελλάδα και έχει ενημερωθεί η εταιρία, η κάλυψη είναι απευθείας. Η ενημέρωση της  εταιρίας γίνεται με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

 • Τηλεφωνικά, καλώντας στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας Generali στο 210-8096100 ή στο 18112
 • Ηλεκτρονικά στο lifeclaimsapproval@generali.gr ή
 • Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali (διαθέσιμη από υπολογιστή και εφαρμογή για κινητά και tablets). Από εδώ, μπορείτε να αξιοποιήσετε μια σειρά από δυνατότητες όπως να υποβάλλετε τα ιατρικά σας έξοδα και να παρακολουθείτε την πορεία τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσής σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Είναι πολύ σημαντικό να μεριμνήσετε για την ενημέρωση της Generali καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα ενεργοποιηθεί η απευθείας κάλυψη.

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας στο εξωτερικό ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την είσοδό του στο νοσοκομείο και να υποβάλλει όλα τα νόμιμα παραστατικά που θα ζητήσει η Εταιρία, μετά την έξοδό του από αυτό. Τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε θεωρημένα από Αρμόδιες Αρχές και νόμιμα μεταφρασμένα.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται σε περίπτωση νοσηλείας μου σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι:

 • Το Έντυπο «Αίτημα Αποζημίωσης» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
 • Το Έντυπο «Θεράποντος Γιατρού» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με τη σφραγίδα του γιατρού
 • Ο πλήρης Ιατρονοσηλευτικός Φάκελος που περιλαμβάνει το εισιτήριο και το εξιτήριο, τα ιατρικά πορίσματα – και τις γνωματεύσεις των θεραπόντων γιατρών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή και απεικονιστικών εξετάσεων και τα φύλλα νοσηλείας
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται το IBAN

Τα δικαιολογητικά στο εξωτερικό πρέπει να είναι μεταφρασμένα και θεωρημένα.

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν ανάλογα με το περιστατικό είναι ενδεικτικά:

 • Το πρακτικό χειρουργείου
 • Η ιστολογική εξέταση
 • Η πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) σε περίπτωση συμμετοχής του 

Τι επιπλέον παροχές μπορώ να ενεργοποιήσω στο πρόγραμμα μου;

Η προστασία και η θωράκιση της υγείας σας και της ζωής σας, μπορεί να ενισχυθεί με μια σειρά από Συμπληρωματικές Παροχές ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο, θα νιώθετε ήρεμοι, ασφαλείς και προστατευμένοι ανά πάσα στιγμή. 

Στο Life On, περιλαμβάνονται η Ασφάλιση Ζωής ή/ και η Ασφάλιση Ζωής Plus  καθώς και η Φροντίδα μετά από Ατύχημα οι οποίες αποτελούν μαζί με την Πρόληψη τη βάση πάνω στην οποία χτίζετε το Οικοσύστημα Υγείας σας. Υπάρχει πληθώρα επιλογών που σας επιτρέπει να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο το Οικοσύστημά σας και οι οποίες αφορούν περιπτώσεις Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας, Σοβαρών Ασθενειών, Θανάτου μετά από Ατύχημα, Απώλεια Εισοδήματος κτλ. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μας https://www.generali.gr/el/epidomata-kefalaia-apokatastasis/

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την επιλογή των Παροχών που ταιριάζουν στο προφίλ και τις ανάγκες σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Χρειάζεται να γίνουν ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να μπορέσω να αποκτήσω το Οικοσύστημα Υγείας Life On ή κάποιο άλλο πρόγραμμα;

Δεν είναι πάντα υποχρεωτική η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Ενδεικτικά, ανάλογα την ηλικία του κάθε υποψήφιου προς ασφάλιση ή από τις απαντήσεις του στο ερωτηματολόγιο υγείας, η εταιρία μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια προασφαλιστικών ιατρικών εξετάσεων.

Τι είναι η Συμμετοχή; Μπορώ να επιλέξω ποσό Συμμετοχής;

Συμμετοχή είναι το ποσό ή ποσοστό που καταβάλει ο ασφαλισμένος στα έξοδα σε περίπτωση ενεργοποίησης των παροχών και των καλύψεων του. Το ποσό αυτό το επιλέγει κατά τη σύναψη του Ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων. 

Σας συμφέρει να επιλέξετε ποσό συμμετοχής, καθώς μειώνει το ύψος των ασφαλίστρων σας και με αυτό τον τρόπο απολαμβάνετε χαμηλό ετήσιο ασφάλιστρο. Επιπλέον, εάν κάνετε ταυτόχρονη χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού), μπορείτε να δείτε τη συμμετοχή σας να μειώνεται ή ακόμα και να μηδενίζεται σε σχέση με το ποσό που έχει καταβάλλει ο άλλος φορέας. Έτσι, ουσιαστικά, εκταμιεύετε από μηδενικό έως πολύ μικρό ποσό για τα έξοδά σας.

Πώς μπορώ να συνδυάσω το πρόγραμμά μου με τις παροχές του ασφαλιστικού μου φορέα; Ποια τα οφέλη;

Μπορείτε να κάνετε ταυτόχρονη χρήση του ασφαλιστικού σας φορέα. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να μειώσετε το ποσό τυχόν συμμετοχής σας και να επωφεληθείτε από την καταβολή του αντιστοιχου επιδόματος καλής χρήσης του ασφαλιστηρίου.

Πώς υπολογίζεται το ασφάλιστρό μου;

Η εταιρία για τον υπολογισμό του ασφαλίστρου, λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από ενδεικτικούς παράγοντες όπως η ηλικία και το επάγγελμα του ασφαλισμένου, τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και τις δηλώσεις του κατά την Αίτηση/ Προσφορά Ασφάλισης. Η θέση νοσηλείας, η επιλογή τυχόν συμμετοχής και το ποσό της, καθώς και το ετήσιο ασφαλισμένο κεφάλαιο επίσης επηρεάζουν το ασφάλιστρο όπως και μια σειρά από άλλοι παράγοντες όπως το μέσο κόστος νοσηλειών, η μεταβολή θνησιμότητας, η εμπειρία του χαρτοφυλακίου κ.α.

Ποιες λύσεις προσφέρει η Generali για την Υγεία;

Η Generali με όραμά της να πλαισιώνει ολιστικά τις ανάγκες σας, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχών, καλύψεων και υπηρεσιών, το Life On. Πρόκειται για μια εξατομικευμένη εμπειρία ασφάλισης, η οποία κινείται γύρω από 5 άξονες προστασίας, που μαζί δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υγείας. Συγκεκριμένα, το Life On επικεντρώνεται στους άξονες: Πρόληψη, Γιατροί & Εξετάσεις, Νοσηλεία και Αποκατάσταση οι οποίοι πλαισιώνονται περαιτέρω από ένα εύρος υπηρεσιών και προνομιών, με σκοπό τη συνολική προσέγγιση και φροντίδα της υγείας σας. Μπορείτε να συνθέσετε το δικό σας Life On, κάνοντας τις επιλογές που να ανταποκρίνονται καλύτερα στο δικό σας προφίλ.

Συγχρόνως, τα Προγράμματα Medical Prime και Medical Select συνεχίζουν να διατίθενται παρέχοντάς σας τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ιατρικό σας ιστορικό, να αποκτήσετε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, σε συγκεκριμένα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.