ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχής σας στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη χορήγηση συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

  1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλέφωνο: 2108096100, e-mail: info@generali.gr.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, μαζί με τις απαντήσεις σας, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σας (π.χ. τη διεύθυνση IP, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της συμμετοχής σας).

  1. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία αυτών μαζί με δεδομένα σε άλλα μητρώα, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Generali δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με πελάτες και συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα για τη παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και απόψεων.

Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

  1. Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν προς, και να τύχουν επεξεργασίας από την υπεργολάβο εταιρία διενέργειας της έρευνας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την αποδοχή εκ μέρους σας της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, συναινείτε για τη μεταβίβαση των Προσωπικών δεδομένων σας στην υπεργολάβο μας εταιρία διενέργειας της έρευνας ή και σε υπεργολάβο της που μπορεί να βρίσκονται και σε χώρες εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου.

Σε περίπτωση που μας δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας, τότε ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας (www.generali.gr) το μικρό σας όνομα, το πρώτο γράμμα του επωνύμου σας, τη βαθμολογία σας, τα σχόλιά σας και τον κλάδο στον οποίο είστε ασφαλισμένοι.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  1. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης. Μπορείτε επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (https://www.generali.gr/el/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon). Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες για μελλοντικές έρευνες, μπορείτε να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο e-mail που λάβατε με την πρόσκληση να συμμετάσχετε στην έρευνα ικανοποίησης.

  1. Πως μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.