Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Generali

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχής σου στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών.

Η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και για αυτό το λόγο φροντίζουμε για την προστασία των δεδομένων που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σου στην έρευνα ικανοποίησης.

Η συμμετοχή σου στην έρευνα ικανοποίησης συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σου της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη χορήγηση συναίνεσης στη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

  1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σου δεδομένα

Η Generali Hellas ΑΑΕ θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σου με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (Data Controller). Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, 11745 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 80 96 100, e-mail: info@generali.gr.

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σου Δεδομένων, εάν θέλεις να ασκήσεις οποιοδήποτε δικαίωμά σου, ή να υποβάλεις κάποιο παράπονο αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου, μπορείς να επικοινωνήσεις με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) μας είτε τηλεφωνικά, είτε με επιστολή στη διεύθυνση της Generali με την ένδειξη Υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων ή στο e-mail: dpo@generali.gr.

  1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται

Κατά τη συμμετοχή σου στην έρευνα ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, μαζί με τις απαντήσεις σου, οι διακομιστές (server) μας δύνανται να καταγράψουν αυτόματα πληροφορίες που σχετίζονται με την επίσκεψή σου (π.χ. τη διεύθυνση IP, τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείς, την ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της συμμετοχής σου).

  1. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σου δεδομένα

Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την επεξεργασία αυτών μαζί με δεδομένα σε άλλα μητρώα, τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της έρευνας ικανοποίησης πελατών και συνεργατών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες μας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Generali δύναται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με πελάτες και συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα για τη παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων και απόψεων.

Τα δεδομένα σου δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ούτε πρόκειται να εκχωρηθούν, μεταβιβαστούν, κοινοποιηθούν, πωληθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς προώθησης, μάρκετινγκ, διαφήμισης προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

  1. Σε ποιους κοινοποιούνται τα προσωπικά σου δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν προς, και να τύχουν επεξεργασίας από την υπεργολάβο εταιρία διενέργειας της έρευνας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με την αποδοχή εκ μέρους σου της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, συναινείς για τη μεταβίβαση των Προσωπικών δεδομένων σου στην υπεργολάβο μας εταιρία διενέργειας της έρευνας ή και σε υπεργολάβο της που μπορεί να βρίσκονται και σε χώρες εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου.

Σε περίπτωση που μας δώσεις τη ρητή συγκατάθεσή σου, τότε ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στην ιστοσελίδα μας (www.generali.gr) το μικρό σου όνομα, το πρώτο γράμμα του επωνύμου σου, τη βαθμολογία σου, τα σχόλιά σου και τον κλάδο στον οποίο είσαι ασφαλισμένος.

  1. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα προσωπικά σου δεδομένα

Τα προσωπικά σου δεδομένα διατηρούνται για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο για την επεξεργασία τους για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση, δεν διατηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από όσο επιτρέπει η κάθε φορά ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  1. Τα δικαιώματά σου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα

Μπορείς να ασκήσεις τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σου: Πρόσβασης, Διόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, Διαγραφής, Περιορισμού και Εναντίωσης. Μπορείς επίσης, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε προηγούμενης πράξης επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων σου, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα μας (https://www.generali.gr/el/dilosi-prostasias-prosopikon-dedomenon). Μπορείς να ασκήσεις τα δικαιώματά σου, μέσω της ιστοσελίδας μας ή, εναλλακτικά, μπορείς να επικοινωνήσεις απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@generali.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σου, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία. Η αίτηση άσκησης των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν το αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό.

Αν δεν επιθυμείς να λαμβάνεις επικοινωνίες για μελλοντικές έρευνες, μπορείς να κάνεις κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο e-mail που έλαβες με την πρόσκληση να συμμετάσχεις στην έρευνα ικανοποίησης.

  1. Πως μπορείς να υποβάλεις μια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείς ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σου δεδομένων, μπορείς να προσφύγεις στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.