Στηρίζουμε τον Επιχειρηματικό Κόσμο

Στηρίζουμε τις Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον Covid-19, με Πρόγραμμα Ειδικής Επιδότησης για την περίοδο αναστολής της λειτουργίας τους

https://www.generali.gr/el/smes-covid-19-discount/

 

Covid-19

Στην Generali, λαμβάνουμε μέρος στη μάχη κατά του Covid-19 με δράσεις στήριξης για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους ασφαλισμένους μας

https://www.generali.gr/el/covid-19/