Συνεργασία Generali & Eurochambers για τις επιπτώσεις του Covid-19
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Συνεργασία Generali & Eurochambers για τις επιπτώσεις του Covid-19

31.07.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Μιλάνο – Το Eurochambres, ο ευρωπαϊκός οργανισμός εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, που εκπροσωπεί περισσότερες από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις – εκ των οποίων πάνω από το 93% είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) – σε 43 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, σύναψε συμφωνία με την Generali, βάσει του οποίου συμφώνησαν να συνεργαστούν προκειμένου να προωθήσουν και να δημιουργήσουν ειδικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στο μέλλον.

Η συμμετοχή στο ενδεχόμενο σχέδιο αναμένεται να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλους κορυφαίους ευρωπαϊκούς παράγοντες στη δημιουργία συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και μηχανισμών που θα παρέχουν μία δικλείδα ασφάλειας έναντι μελλοντικών κινδύνων. Η ενέργεια αυτή ακολουθεί την πρωτοβουλία της Generali για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης της Covid-19, μέσω του Έκτακτου Διεθνούς Ταμείου ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ και του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη που σύστησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη Μαΐου 2020.

Η δημιουργία ειδικού σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας ήταν επίσης το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Generali Philippe Donnet και του Valdis Dombrovskis, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δράσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της Covid-19, καθώς και η συμβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην αντιμετώπιση της κρίσης, ιδίως όσον αφορά το ταμείο έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τον κ. Donnet, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης εκφράζει την πολιτική βούληση της Ευρώπης να βοηθήσει τους πολίτες της σε περιόδους κρίσης. Η Generali θέλει να συμμετάσχει σε αυτή τη δέσμευση υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή απάντηση στην Covid-19, ξεκινώντας με το Έκτακτο Διεθνές Ταμείο ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο. Η δέσμευση του Ομίλου αφορά επίσης την επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης: αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Generali προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Πράσινη Ανάκαμψη, διοχετεύοντας σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ήταν ο πρώτος ασφαλιστικός οργανισμός που εξέδωσε πράσινο ομόλογο.