Όμιλος Generali: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Όμιλος Generali: Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022

05.08.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

H Generali ανακοινώνει συνεχιζόμενη αύξηση στα λειτουργικά έσοδα.

Το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε σταθερό, εξαιρουμένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις στη Ρωσία. Η Κεφαλαιακή Θέση παρέμεινε εξαιρετικά ισχυρή. 

• Τα συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα έφτασαν τα € 41,9 δισ. (+2,4%): Αύξηση χάρις στην ισχυρή άνοδο τού κλάδου των Γενικών Ασφαλίσεων (+8,5%), η οποία βασίζεται στην ανάπτυξη των λοιπών γραμμών ασφάλισης πέραν αυτής του αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής παρέμειναν σταθερά (-0,5%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής έδειξαν ανθεκτικότητα στα € 6,2 δισ., χάρις στην ανάπτυξη των προγραμμάτων προστασίας και των επενδυτικών προϊόντων unit-linked, αντισταθμίζοντας τη μείωση που παρουσίασαν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, κάτι που είναι συνεπές με την επανατοποθέτηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου Ζωής. 

• Συνεχίστηκε η άνοδος των Λειτουργικών Αποτελεσμάτων, τα οποία ανήλθαν στα € 3,1 δισ. (+4,8%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, του τομέα Holding και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε το 92,5% (+2,8 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,23% (+0,59 π.μ.).

• Τα καθαρά αποτελέσματα έφτασαν στα € 1.402 εκ. (με αντιστοιχία τα  € 1.540 εκ. το Α΄ Εξάμηνο του 2021). Εξαιρουμένων των απομειώσεων που προήλθαν από τις επενδύσεις στη Ρωσία, τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν στα € 1.541 εκ. ευρώ.

• Εξαιρετικά ισχυρή και Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 233% (με αντιστοιχία 227% στα Ετήσια Αποτελέσματα του 2021) μετά τον υπολογισμό και των € 500 εκ. για από την επαναγορά μετοχών.

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Η ισχυρή επίδοση της Generali αποδεικνύει ότι η εστίασή μας στην εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime Partner 24: Driving Growth» είναι ο σωστός τρόπος για να επιτύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να αυξήσουμε τη λειτουργική μας κερδοφορία. Καταφέραμε να επιτύχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, θέτοντας πάντοτε τους πελάτες μας και τις ανάγκες τους ως κορυφαία προτεραιότητά μας. Στους προσεχείς μήνες, θα συνεχίσουμε να δεσμευόμαστε πλήρως για την εκτέλεση του τριετούς μας σχεδίου, καθώς ενισχύουμε την ηγετική θέση του Ομίλου μας ως παγκόσμιου ασφαλιστή και διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων».