Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το 2018
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το 2018

18.03.2019 - 5 λεπτά ανάγνωσης

ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 2015-2018

 

  • Καθαρά Συνολικά Λειτουργικά Διαθέσιμα στα €8 δις (στόχος > €7 δις
  • Σωρευτικά μερίσματα στα €5.1 δις (στόχος > €5 δις)
  • Μέσο λειτουργικό RoE 2015-2018 στο 13,4% (στόχος >13%)

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

  • ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ €2.3 ΔΙΣ (+9.4%), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΑ €4.9 ΔΙΣ (+3%), ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΆ 5.9% ΣΤΑ €0.90 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
  • Το Λειτουργικό Αποτέλεσμα αυξήθηκε χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα που σημειώθηκαν σε όλους τους κλάδους
  • Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε στο 4.35%. To Combined Ratio διαμορφώθηκε στο 93% (+0.1 π.μ.), το καλύτερο στον κλάδο, ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη την αρνητική επίδραση των φυσικών καταστροφών και την αύξηση των αποζημιώσεων.
  • Εξαιρετικές Καθαρές Εισροές στον κλάδο Ζωής στα €11.4 δις (+5.2%).Τεχνικά αποθεματικά στον κλάδο Ζωής στα €343 δις (+2.2%). Συνολικά ακαθάριστα ασφάλιστρα στα €66.7 δις, αυξημένα κατά 4.9%, χάρη στα θετικά αποτελέσματα τόσο στον κλάδο Ζωής & Περιουσίας, όσο και στον κλάδο Ζημιών
  • Καθαρά Κέρδη στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων αυξημένα κατά 24%, στα €235 εκατ.
  • Κεφαλαιακή Θέση βελτιωμένη με Συντελεστή Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας στο 216% (207% το Οικονομικό έτος 2017; +9 π.μ.)
  • Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή στα €0.90, αυξημένο κατά 5.9% (€0.85 το oικονομικό έτος 2017)

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Generali, Philippe Donnet, δήλωσε: Με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σήμερα, η Assicurazioni Generali ολοκλήρωσε το τριετές στρατηγικό της σχέδιο 2015-18 υπερβαίνοντας όλους τους στόχους και ολοκληρώνει επιτυχώς τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό. Αυτό επιτεύχθηκε ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη το δύσκολο μακροοικονομικό σενάριο, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά μας να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλους τους εταίρους μας. Για αυτό το επίτευγμα, τα εύσημα ανήκουν σε όλους τους αφοσιωμένους εργαζόμενους της Generali ,σε 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και στο Δίκτυο Διανομής μας και σε όλους τους Συνεργάτες του Ομίλου.   

Επιπλέον, το 2018–όταν πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη καθαρών κερδών–η Generali επιβεβαίωσε την τεχνική της υπεροχή, με το καλύτερο Επιχειρηματικό Περιθώριο και Combined Ratio σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της. Από την 1η Ιανουαρίου, ολόκληρος ο Όμιλος δεσμεύεται να εφαρμόσει το νέο στρατηγικό πλάνο «Generali 2021», στόχος του οποίου είναι να δημιουργήσει αυξανόμενη αξία για τους μετόχους μας, επενδύοντας σε κερδοφόρα ανάπτυξη, καινοτομία και στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Οργανισμού μας. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε εταίρους ζωής- life-time partners για τους πελάτες μας».