Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Generali για το 2019
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Generali για το 2019

16.03.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Λειτουργικό αποτέλεσμα ρεκόρ €5.2 δις. (+6.9%) με κέρδη ύψους €2.7 δις (+15.7%). Άριστη κεφαλαιακή θέση με solvency ratio στο 224%, αύξηση μετοχής κατά 6.7% και μέρισμα €0.96 ανά μετοχή.

• Λειτουργικό αποτέλεσμα στα €5.2 δις (+6.9%), χάρη στη συμβολή όλων των επιχειρηματικών κλάδων.

• Ισχυρή αύξηση κερδών στα €2.7 δις (+15.7%). Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,2 δις. Εξαιρουμένων των εφάπαξ εξόδων ύψους € 188 εκατ. για τη διαχείριση ευθύνης συναλλαγής, που σχετίζεται με την εξαγορά των γραμματίων μειωμένης εξασφάλισης, το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος ήταν €2,4 δις (+6.6%).

• Τις καλύτερες στον κλάδο Καθαρές Εισροές στον κλάδο Ζωής στα €13.6 δις (+19.6%). Τεχνικά αποθεματικά στον κλάδο Ζωής ανήλθαν στα €369.4 δις (+7.6%). Περιθώριο Νέας Παραγωγής σε εξαιρετικό επίπεδο επιβεβαιωμένο στο 3.89% (-0.49 π.μ.)

• Στον κλάδο Ζημιών, τα ακαθάριστα κέρδη ανήλθαν στα €21.5 δις (+3.9%). Το Combined Ratio διαμορφώθηκε στο 92.6% (0.4 π.μ.), όντας το καλύτερο στην αγορά.

• Χάρη στη θετική τάση που καταγράφηκε στον κλάδο Ζωής και στον κλάδο Ζημιών τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στα €69.8 δις (+4.3%), από τα οποία €15.2 δις, προήλθαν από κοινωνικά και περιβαλλοντικά προϊόντα.

• Τα κέρδη στον κλάδο Διαχείρισης Κεφαλαίων ανήλθαν στα €280 εκατ. (+19%)

• Εξαιρετική Κεφαλαιακή Βάση με Συντελεστή Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας 224% (217% FY2018, +8 π.μ. )

• Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή στα € 0.96, αυξημένο κατά 6.7% (€ 0.90 FY2018)

Ο CEO του Ομίλου Generali Philippe Donnet υπογράμμισε: «Η Generali έκλεισε το 2019 με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα στην ιστορία της και με εξαιρετική κεφαλαιακή θέση, εδραιώνοντας τον ρόλο της ως παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο. Tο σύνολο των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι είμαστε σε πλήρη τροχιά για την επίτευξη όλων των στόχων του στρατηγικού σχεδίου «Generali 2021». Η πειθαρχημένη εφαρμογή της στρατηγικής οδηγεί την κερδοφόρο ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και έχει καταστήσει δυνατή την ενίσχυση της διαφοροποίησης των πηγών κέρδους, με καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής σε άριστα επίπεδα και το καλύτερο Combined Ratio μεταξύ των παικτών του κλάδου.

Τα αποτελέσματα αυτά, που επιτεύχθηκαν παρά το μακροοικονομικό πλαίσιο, επιτεύχθηκαν χάρη στη συμβολή όλων των ανθρώπων της Generali – εργαζομένων, ασφαλιστικών συμβούλων και συνεργατών – που εργάζονται για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τη φιλοδοξία μας να είμαστε ένας Life-time Partner για τους πελάτες μας. Προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε την ανάπτυξη του Ομίλου που ενσωματώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στη Βιωσιμότητα. Έχουμε θέσει σαφείς και μετρήσιμους στόχους εστιάζοντας στο περιβάλλον – όσον αφορά τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα προϊόντα και τις επενδύσεις – την ευημερία των εργαζομένων, τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, καθώς και τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης.

Οι επιδόσεις μας το 2019 και η πρόοδος που έχουμε σημειώσει προς την κατεύθυνση των στόχων του στρατηγικού σχεδίου «Generali 2021» μας τοποθετούν σε θέση ισχύος για να αντιμετωπίσουμε την ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση που προκαλείται από την παγκόσμια επιδημία COVID – 19 σε όλο τον κόσμο. Βασική μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια όλων των λειτουργιών μας και διατηρώντας την πλήρη προσφορά προϊόντων και τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών μας».

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ!