Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου Ομίλου Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου Ομίλου Generali: Σταθερή δυναμική ανάπτυξης. Εξαιρετικά ισχυρή κεφαλαιακή θέση

14.11.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης
  • Μεικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα € 59,8 δισ. με αύξηση +1,3%. Μεγάλη αύξηση στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+10,3%), κυρίως από τις ασφαλίσεις εκτός του κλάδου Αυτοκινήτου. Τα ασφάλιστρα Ζωής παρουσίασαν μείωση (-2,9%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν σε € 7,7 δισ. ευρώ χάρις στα επενδυτικά προϊόντα Unit-Linked και στα ασφαλιστικά προϊόντα προστασίας Ζωής και Υγείας, σύμφωνα με τη στρατηγική επανατοποθέτησης του χαρτοφυλακίου Ζωής 
  • Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα συνέχισαν να παρουσιάζουν αύξηση φτάνοντας στα 4,8 δισ. ευρώ (+7,8%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε στο 93,3% (+2 π.μ.). Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 5,42% (+0,68 π.μ.)
  • Τα Καθαρά Αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά στα 2.233 εκατ. ευρώ (-0,8%) Εξαιρουμένης της απομείωσης των επενδύσεων στη Ρωσία τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν σήμερα στα 2.374 εκατ. ευρώ (+5,5%)
  • Εξαιρετικά σταθερή Κεφαλαιακή Θέση με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 223% (έναντι του 227% των Ετήσιων Αποτελεσμάτων του 2021) 

Ο CFO του Ομίλου Generali κ. Cristiano Borean, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών αντικατοπτρίζουν τη σταθερότητα του Ομίλου μας που οικοδομήθηκε στα θεμέλια της στρατηγικής μας, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι να επικεντρωθούμε στους πλέον κερδοφόρους επιχειρηματικούς τομείς και στις διαφοροποιημένες πηγές των κερδών μας. Αυτό μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε αξία παρά το μακροοικονομικό περιβάλλον. Η Generali σημειώνει επιτυχία στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και αυξάνει συνεχώς το λειτουργικό της αποτέλεσμα, αντανακλώντας την αποτελεσματική εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime Partner24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη».

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο Δελτίο Τύπου.