Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου Ομίλου Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου Ομίλου Generali

25.05.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Άριστη κερδοφορία με αύξηση σε ασφάλιστρα και λειτουργικά αποτελέσματα. Εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή θέση. Το καθαρό αποτέλεσμα επηρεάζεται εξαιτίας της απομείωσης των επενδύσεων στη Ρωσία.

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το Α’ Τρίμηνο του οικονομικού έτους 20221 με κλείσιμο 31.03.

 

  • Συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 22,3 δισ. €: Αύξηση +6,1%, τόσο στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+6,4%) όσο και στον κλάδο Ζωής (+6%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν σε 3,9 δισ. ευρώ (+19,3%), με αποκλειστική στόχευση σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked και ασφαλιστικά προϊόντα προστασίας Ζωής και Υγείας.
  • Τα λειτουργικά αποτελέσματα ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ (+1,1%), χάρις στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, του τομέα Holding και των λοιπών επιχειρηματικών τομέων. Ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων έφτασε στο 90,4% (+2,4 π.μ.) και το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 4,94% (+0,53 π.μ.)
  • Τα καθαρά αποτελέσματα έφτασαν στα 727 εκατ. ευρώ (με αντιστοιχία τα  802 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2021) καθώς επηρεάστηκαν από την απομείωση των επενδύσεων στη Ρωσία οι οποίες έφταναν τα 136 εκατ. ευρώ. Βάσει των παραπάνω, τα καθαρά αποτελέσματα θα ήταν σήμερα στα 863 εκατ. ευρώ.
  • Ο Δείκτης Φερεγγυότητας παρέμεινε εξαιρετικά σταθερός στο 237% (με αντιστοιχία 227% στα Ετήσια Αποτελέσματα του 2021).

Ο CFO του Ομίλου Generali κ. Cristiano Borean δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του Α΄τριμήνου επιβεβαιώνουν την εξαιρετική απόδοση της Generali, παρά την αβεβαιότητα που παρουσιάζει το ευρύτερο περιβάλλον λόγω της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Η επιχειρηματική ανάπτυξη στους πιο κερδοφόρους τομείς καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου να παράγει συνεχώς αξία, διατηρώντας μία σταθερή και ηγετική κεφαλαιακή θέση στον χώρο της Ασφάλισης. Τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, ο Όμιλος παρουσίασε και το νέο του στρατηγικό πλάνο «Lifetime Partner 24: Driving Growth», που εστιάζει στην ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, στην αύξηση της ρευστότητας και σε υψηλότερα μερίσματα. Ο Όμιλος θα συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυος και θα παραμένει κοντά στους ανθρώπους που επλήγησαν από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, προσφέροντας βοήθεια μέσω της έκτακτης δωρεάς των 3 εκατομμυρίων ευρώ που συγκεντρώθηκαν χάρις στην παγκόσμια συμμετοχή των εργαζομένων του Ομίλου μέσω του Ιδρύματος Human Safety Net προκειμένου να συνδράμει την προσπάθεια της UNICEF να στηρίξει όσους υποφέρουν από τον πόλεμο αυτό».

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών

 

Q1 2022

Q1 2021

Change

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)

22,322

19,714

6.1%

Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)

1,626

1,608

1.1%

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής

842

785

7.2%

Έσοδα Ασφάλιστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων  

699

690

1.2%

Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων (1) 

260

305

-14.5%

Holding and other businesses operating result

-10

-105

-90.5%

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

-165

-67

α.σ.

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)

4.94%

4.44%

0.53 π.μ.

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)

90.4%

88.0%

2.4 π.μ.

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.) (2)

727

802

-9.3%

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€) (2)

0.46

0.51

-9.6%

 

Q1 2022

YE 2021

Change

Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)

25,639

29,308

-12.5%

Σύνολο ενεργητικού υπό διαχείριση (€ εκ.)

680,460

709,617

-4.1%

Δείκτης Φερεγγυότητα II (%)

237%

227%

10 π.μ.

(1)Από το Α’ Τρίμηνο του 2022, ο τομέας Asset Management μετονομάστηκε σε Asset & Wealth Management: σύμφωνα με τις νέες διοικητικές αρμοδιότητες, περιελάμβανε επίσης τον όμιλο Banca Generali ο οποίος κατά το παρελθόν ήταν ενταγμένος στον τομέα Ηοlding και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

(2)Τα καθαρά αποτελέσματα και τα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 ήταν ίδια με τα προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του Α’ Τριμήνου του 2022 αντίστοιχα, καθώς υπολογίζονται ως καθαρά αποτελέσματα και κέρδη ανά μετοχή χωρίς τις επιπτώσεις κερδών και ζημιών που συνδέονται με εξαγορές και πωλήσεις.

 

 

1 Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων ζωής και νέας παραγωγής παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica στον υπολογισμό για διακυμάνσεις με ισοδύναμους όρους. Οι αλλαγές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, στις ίδιες επενδύσεις και στις τεχνικές προβλέψεις Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica σε ποσοστιαίες  μεταβολές.