Η Generali επιβεβαιώνει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali επιβεβαιώνει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση

25.03.2021 - 5 λεπτά ανάγνωσης

  • Λειτουργικό αποτέλεσμα ύψους € 5.2 δις (+0.3%), χάρη και στη θετική συνεισφορά των κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων & Επενδύσεων Κεφαλαίων και άλλων επιχειρηματικών τομέων
  • Τα συνολικά μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε € 70,7 δισεκατομμύρια (+0,5%), με ανθεκτικά και κερδοφόρα ασφάλιστρα του κλάδου Ζημιών και υψηλής ποιότητας καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής στα € 12,1 δισεκατομμύρια.

    Το καλύτερο στην κατηγορία του Combined Ratio 89.1% (-3.5 p.p.) και άριστο New Business Margin στον κλάδο Ζωής σε 3.94%

  • Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 1.744 εκατομμύρια (-34,7%), τα οποία επηρεάστηκαν από εφάπαξ και απομειώσεις επενδύσεων κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εξαιρουμένων των εξόδων του Έκτακτου Διεθνούς Ταμείου για τον Covid-19 και της διαχείρισης αστικής ευθύνης, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 2.076 εκατομμύρια (-12,7%)
  • Η άριστη κεφαλαιακή θέση επιβεβαιώθηκε με τον Δείκτη Φερεγγυότητας στο 224%, επηρεασμένος από την παραγωγή κεφαλαίου ρεκόρ ύψους € 4 δις
  • Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή € 1,47, χωρισμένο σε δύο δόσεις των € 1,01 και € 0,46, αντίστοιχα 

Ο κ. Philippe Donnet, Generali Group CEO σχολίασε: «Σήμερα παρουσιάζουμε εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία επιτυγχάνονται σε ένα άνευ προηγουμένου πλαίσιο λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία. Αυτό επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της Generali σε σύγκριση με τους ομολόγους μας στον κλάδο, τόσο από τεχνική άποψη όσο και από την άποψη της κεφαλαιακής της θέσης. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιτύχαμε το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα του Ομίλου και επίσης, χάρη στην περαιτέρω αύξηση του μερίσματος, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Έχουμε εισέλθει στο τελευταίο έτος του στρατηγικού μας σχεδίου και είμαστε σε θέση να επιτύχουμε όλους τους στόχους του “Generali 2021”. Έχουμε καθορίσει και εφαρμόσει μια νέα οργανωτική δομή για να διασφαλίσουμε, όχι μόνο την επιτυχία αυτού του σχεδίου, αλλά και να προετοιμαστούμε για τον επόμενο στρατηγικό κύκλο. Ο Όμιλος έχει επιταχύνει τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό του για να εγγυηθούμε ότι διαθέτουμε ένα μοντέλο διανομής που συνδυάζει όλο και περισσότερο τόσο παραδοσιακά όσο και ψηφιακά μέσα και, χάρη στο καινοτόμο πνεύμα των εργαζομένων και των συνεργατών μας, διασφαλίζουμε ότι είμαστε τώρα πιο κοντά στους πελάτες μας από ποτέ. Τέλος, είμαι πολύ υπερήφανος που στην κρίσιμη στιγμή της κρίσης, η Generali ανέλαβε άμεση δράση με το Έκτακτο Διεθνές Ταμείο μας και άλλες πρωτοβουλίες με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό όφελος για τη στήριξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε».