Η συμπερίληψη στον πυρήνα εταιρικής κουλτούρας της Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η συμπερίληψη στον πυρήνα εταιρικής κουλτούρας της Generali

29.06.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ο Όμιλος ενσωμάτωσε τα χρώματα του rainbow flag στο λογότυπό του για τον μήνα Ιούνιο. 

Επιδιώκοντας την καλλιέργεια ενός αισθήματος ασφάλειας, σεβασμού και εκτίμησης για όλους τους ανθρώπους, ο Όμιλος Generali συμμετέχει στους εορτασμούς τού μήνα Pride. 

Με την κίνηση αυτή και στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρικής του κουλτούρας, ο οργανισμός ενσωμάτωσε για τον μήνα Ιούνιο τα χρώματα του rainbow flag στο λογότυπό του, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δέσμευσή του για την προώθηση των αξιών της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, που αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες του νέου στρατηγικού κύκλου.

Για την Generali, το Pride αφορά πρωτίστως την συμπερίληψη και υπογραμμίζει το δικαίωμα όλων των ανθρώπων του Ομίλου να εισπράττουν εκτίμηση, σεβασμό και ως συνέπεια αυτού να είναι σε θέση να απελευθερώσουν τις δικές τους δυνατότητες, να αισθάνονται ολοκληρωμένοι και να συνεισφέρουν με το ταλέντο τους στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την επιτυχία του οργανισμού. Ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς με τον εαυτό τους και ταυτόχρονα νιώθουν ελεύθεροι ώστε να είναι αυθεντικοί, είναι ο μοναδικός  χώρος μέσα στον οποίο μπορεί να καρποφορήσει το αίσθημα του ανήκειν σε μία αξιόλογη ομάδα και της αφοσίωσης προς ένα κοινό όραμα αναδεικνύοντας την Generali ως πρωταθλητή Αειφορίας.

Διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην ανάδειξη της σημασίας της ισότητας και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, η Generali κάνει ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της κατανόησης των αναγκών ενός διαφορετικού εργατικού δυναμικού και μιας διαφορετικής πελατειακής βάσης.

Μιλώντας για την φιλοσοφία του όλου εγχειρήματος, η HR Director της Generali Hellas κ. Ελένη Κορδάτου δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι οι διαφορές μας είναι αυτές που «κάνουν τη διαφορά». Στην Generali τιμούμε καθημερινά τη Διαφορετικότητα προάγοντας την Ισότητα και την Ένταξη ως μέρος της δέσμευσής μας για ένα καλύτερο μέλλον. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε όλα αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά προκειμένου να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία διαχρονικά, να είμαστε καινοτόμοι, βιώσιμοι, και, ασφαλώς, να κάνουμε την πραγματική και ουσιαστική διαφορά για τους ανθρώπους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις κοινότητές μας.»