Η παρουσίαση του νέου στρατηγικού πλάνου της Generali | Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η παρουσίαση του νέου στρατηγικού πλάνου της Generali

22.12.2021 - 5 λεπτά ανάγνωσης

→  Φιλόδοξοι στόχοι για το 2024 που βασίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη

 • Ισχυρή αύξηση κερδών: 6% – 8% (μέση αύξηση κερδών ανά μετοχή, 2021-24)
 • Αυξημένες σωρευτικές καθαρές ταμειακές ροές: > € 8.5 δις (2022-24)
 • Υψηλότερο μέρισμα: σωρευτικά € 5,2 – 5,6 δις μερίσματα μετρητών (2022-24) έναντι € 4.5 δις (2019-21)

Το νέο πλάνο βασίζεται στην επιτυχή επίδοση της Generali 2021 και στις καλύτερες αποδόσεις των μεριδίων

 • Όλοι οι γενικοί στόχοι για το 2021 εκπληρώθηκαν ή ξεπεράστηκαν παρά τις συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία Covid-19  
 • Συνολική απόδοση μετόχου 111% από την Ημέρα Επενδυτή 2016
 • € 500 εκατομμύρια σε επαναγορά μετοχών, η οποία ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού πλάνου Generali 2021, η πρώτη εδώ και 15 χρόνια
 • #1 στο δείκτη ικανοποίησης πελατών RNPS μεταξύ των ευρωπαίων πολυεθνικών ασφαλιστικών οργανισμών
 • Ισχυρότερος ισολογισμός με χαμηλότερο χρηματοοικονομικό χρέος, μειωμένα έξοδα τόκων και ηγετική θέση στον κλάδο σε επίπεδο Solvency II Ratio
 • Αρχές Βιωσιμότητας πλήρως ενσωματωμένες στο λειτουργικό μοντέλο – με τη στρατηγική για το κλίμα και τους στόχους να αναβαθμίζονται τον Ιούνιο του 2021

→ Lifetime Partner 24: Οδηγώντας τη ανάπτυξη με βάση τρεις στρατηγικούς πυλώνες με χρηματοοικονομικά και λειτουργικά κριτήρια (KPI)

 • Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • >4% ανάπτυξη στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών (P&C) εκτός αυτοκινήτου (CAGR 2021-24)
 • € 2.3 – 2.5 δις New Business Value το 2024 (€ 1.9 δις το Οικονομικό Έτος 2020)

Βελτίωση Κερδοφορίας

 • € 2.5 – 3 δις ελεύθερες ταμειακές ροές σωρευτικά για επιλεκτική ανακατανομή σε πρωτοβουλίες που στηρίζουν την κερδοφόρο ανάπτυξη και δημιουργούν αξία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών & συγχωνεύσεων στον Ασφαλιστικό Κλάδο και τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
 • € 100 εκ. αύξηση των εσόδων Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων τρίτων

Καινοτομία

 • € 1.1 δις επενδύσεις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό (2022-24) αυξημένες κατά 60% σε σχέση με το προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο
 • 2.5-3.0 π.μ. βελτίωση του δείκτη εξόδων (προς έσοδα)
 • € 250 εκ. ταμείο επιχειρηματικών επενδύσεων για την αξιοποίηση ευκαιριών στον κλάδο insurtech

Philippe Donnet, Generali Group CEO, τόνισε: Η μακροχρόνια δέσμευσή μας να αποτελούμε έναν Lifetime Partner θέτει τους πελάτες μας στο επίκεντρο των εργασιών μας. Σύμφωνα με το νέο μας σχέδιο, θέτουμε ακόμη πιο υψηλούς στόχους προς αυτή την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας ότι η Generali είναι ένας οργανισμός που επενδύει συνεχώς στην καινοτομία και αξιοποιεί τα δεδομένα. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους και τις πρωτοβουλίες που ανακοινώσαμε σήμερα χάρις στην επιτυχή υλοποίηση των προηγούμενων στρατηγικών σχεδίων μας. Σήμερα, η Generali έχει ισχυρή οικονομική θέση, διαφοροποιημένα κέρδη, σταθερή κερδοφόρο ανάπτυξη και μια σταθερή πορεία διασφάλισης των καλύτερων αποδόσεων μερισμάτων στον τομέα της.

Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα επιτεύγματα κατά την επόμενη τριετία. Η ηγετική μας θέση στον τομέα της ασφάλισης, οι καθιερωμένες δυνατότητες εσωτερικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το ψηφιακά ενδυναμωμένο δίκτυο των 165.000 συνεργατών μας και η αυξημένη δέσμευσή μας για θετική κοινωνική και περιβαλλοντική συμβολή, σημαίνουν ότι η Generali βρίσκεται σε ιδανική θέση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος όλων των εταίρων της».

Μιλάνο – Σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του Gabriele Galateri di Genola, το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali ενέκρινε τη νέα τριετή στρατηγική του Ομίλου: Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη. Το σχέδιο προβλέπει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς και αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς της Generali και βασίζεται στις ισχυρές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί από το 2016.

Θεμέλιο του νέου σχεδίου είναι η συνεχής δέσμευση της Generali να λειτουργεί ως ένας Lifetime Partner για τους περισσότερους από 68 εκατομμύρια πελάτες της σε περισσότερες από 50 χώρες. Επενδύσεις σε εξατομικευμένες προϊοντικές λύσεις και ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην πρόληψη και τη συμβουλευτική και υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους πελάτες, θα φέρουν την Generali και το παγκόσμιο δίκτυο των 165.000 αντιπροσώπων ακόμη πιο κοντά στους ασφαλισμένους της.

Η Generali προχωρά περαιτέρω στις δεσμεύσεις της για βιώσιμη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτού του στρατηγικού κύκλου, με συνεχή εστίαση στην επίτευξη θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, τόσο για τη ίδια όσο και για τους εταίρους της. Μέχρι το 2024, η Generali θα ολοκληρώσει την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις άμεσες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων, θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου εταιρικών επενδύσεων κατά 25% και θα αυξήσει τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από προϊόντα που τηρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά 5% έως 7% (CAGR) έως το 2024.

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Generali θα ενισχύσει το προφίλ κερδών της, στοχεύοντας στη άνοδο της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της στον κλάδο Ζωής, επενδύοντας 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυξάνοντας τα έσοδα από τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων τρίτων και βελτιώνοντας περαιτέρω τις αποδόσεις της.

Παρουσιάζει επίσης ένα σαφές όραμα για την Generali έως το 2024 που βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της κερδοφορίας και την καινοτομία. Το σχέδιο αναμένεται να αποφέρει ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, αυξημένες καθαρές ταμειακές ροές και υψηλότερο μέρισμα.

 

LIFETIME PARTNER 24: ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Generali θα συνεχίσει να ενισχύει τα έσοδα της στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών (P&C) και να διατηρεί τα καλύτερα τεχνικά περιθώρια, βελτιώνοντας το μερίδιο αγοράς της σε τομείς με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης των ΜμΕ, της Υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων στην Ευρώπη και της Ταξιδιωτικής ασφάλισης στις ΗΠΑ. Στον κλάδο Ζωής, ο Όμιλος θα αυξήσει επίσης τα επιχειρηματικά και τεχνικά κέρδη του επεκτείνοντας τη γκάμα των προϊόντων ESG. Η ανάπτυξη θα βασίζεται στην αποτελεσματική και πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων στις ώριμες αγορές, σε εστιασμένες επενδύσεις στην Ασία και σε επιχειρηματικές συνεργασίες.

Βελτίωση κερδοφορίας

Η Generali θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ και την κερδοφορία των δραστηριοτήτων της στον κλάδο Ζωής, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση, τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Ακολουθώντας την ίδια πειθαρχημένη προσέγγιση βάσει της οποίας η Generali επένδυσε περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο Όμιλος θα ανακατανείμει το κεφάλαιό του σε κερδοφόρες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Η Generali θα στοχεύσει σε ευκαιρίες για να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην Ευρώπη και να επεκτείνει την παρουσία της σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τη Διαχείριση Κεφαλαίων, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σε προϊόντα και στα δίκτυα διανομής του -συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας που προσφέρει η διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων- προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός οικονομίας κλίμακας που θα αποφέρει επιπλέον έσοδα €100 εκατ. προς τρίτους.

Καινοτομία

Οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την τεχνολογία θα ανέλθουν συνολικά σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, αυξημένες κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Αυτό περιλαμβάνει περαιτέρω επενδύσεις στην ενίσχυση του Lifetime Partner μοντέλου λειτουργίας και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη καθώς και την ενίσχυση των ψηφιακών συμβουλευτικών εργαλείων, με στόχο τη δημιουργία μιας πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Ο Όμιλος θα επενδύσει επίσης στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών, στην αξιοποίηση των δεδομένων (data) και στην υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνου αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αναμένεται να  μειώσει τα κόστη και να ενισχύσει τη λειτουργική αναβάθμιση της Generali – υποστηρίζοντας βελτίωση κατά 2,5-3,0 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη εξόδων (προς έσοδα) του Ομίλου. Η τεχνική υπεροχή της Generali θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη συνεχή παραγωγή καινοτόμων λύσεων, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνέργεια με άλλους εταίρους.

Η δημιουργία ενός ταμείου επιχειρηματικών επενδύσεων ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ θα επιτρέψει στη Generali να αξιοποιήσει ευκαιρίες. Επιπλέον, ο Όμιλος θα παρουσιάσει μια νέα ψηφιακή λειτουργία με στόχο την επίτευξη  υψηλότερων κερδών που προέρχονται από ψηφιακά κανάλια  στην Ευρώπη.

Επίτευξη θετικού κοινωνικού & περιβαλλοντικού αποτελέσματος

Η Generali δεσμεύεται να ενεργήσει ως φορέας για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής και δίκαιης κοινωνίας. Οι δεσμεύσεις που πηγάζουν από το πλαίσιο ESG ενσωματώνονται σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ασφαλίστρων που προέρχονται από βιώσιμες επενδύσεις κατά 5%-7% σύμφωνα με το Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης- CAGR- μέχρι το 2024 και την πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις άμεσες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου μέχρι το 2024. Η Generali θα μειώσει επίσης το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου εταιρικών επενδύσεων κατά 25% μέχρι το 2024 -σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ως μέλος της Συμμαχίας Net-Zero- και θα πραγματοποιήσει νέες πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις ύψους € 8,5 – 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2021 και 2025. Ο Όμιλος καθόρισε επίσης έναν οδικό χάρτη για τον πλήρη αποκλεισμό των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων αναδοχής στον τομέα του θερμικού άνθρακα και προωθεί τη δέσμευση να μην ασφαλίζει πλέον δραστηριότητες που σχετίζονται με το πετρέλαιο και την εκπομπή αερίων άνθρακα.

Το έργο EnterPRIZE της Generali βοηθά τις ΜμΕ να υιοθετήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας ενώ η κοινωνική πρωτοβουλία The Human Safety Net, στοχεύει στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

 

Η δέσμευση των ανθρώπων ως βασικό πλεονέκτημα για την επιτυχή υλοποίηση του νέου σχεδίου

Η Generali θα συνεχίσει να επενδύει στους ανθρώπους της με σκοπό να διασφαλίσει την δέσμευσή τους στην επιτυχή υλοποίηση του νέου σχεδίου, προωθώντας -παράλληλα- ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του στρατηγικού πλάνου Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη, ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής και αξιοκρατικής κουλτούρας του και στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού, ενισχύοντας το 70% των εργαζομένων του με νέες ψηφιακές και στρατηγικές δεξιότητες έως το 2024.

Οι άνθρωποι της Generali θα συνεχίσουν να τυγχάνουν δίκαιων διαδικασιών και ίσων ευκαιριών, αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ως καταλυτική αξία. Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη ποσοστού 40% γυναικών σε ηγετικές θέσεις μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου. Η Generali δεσμεύεται επίσης να αγκαλιάσει νέα βιώσιμα και ισορροπημένα υβριδικά μοντέλα εργασίας σε όλες τις μονάδες της, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της στη νέα εποχή.