Η Generali στις 100 πιο βιώσιμες επιχειρήσεις για το 2020
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali στις 100 πιο βιώσιμες επιχειρήσεις παγκοσμίως για το 2020

22.01.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ο Όμιλος διακρίθηκε στη 16η έκδοση της λίστας της Corporate Knights.

Τεργέστη Η  Generali συγκαταλέχθηκε μεταξύ των 100 πιο βιώσιμων εταιρειών παγκοσμίως για το 2020, σύμφωνα με την 16η έκδοση της Corporate Knights, μετά από αξιολόγηση 7.395 εταιρειών, με έσοδα άνω του 1 δις ευρώ.

Μεταξύ των 100 διακεκριμένων εταιρειών, οι 49 είναι από την Ευρώπη, οι 29 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, 18 από την Ασία, 3 από την Νότια Αμερική και μία από την Αφρική.  

Αυτή η σημαντική αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Generali για βιώσιμη ανάπτυξη, γεγονός που παίζει καταλυτικό ρόλο στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου «Generali 2021».

Η Generali έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2021 να διαθέσει 4,5 δις ευρώ σε «πράσινες» και βιώσιμες επενδύσεις και να παρουσιάσει αύξηση κατά 7-9% στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε πράσινα και κοινωνικά προϊόντα.

Επιπλέον, το Σεπτέμβριο του 2019 η Generali εξέδωσε το πρώτο Πράσινο Ομόλογο του ευρωπαϊκού ασφαλιστικού τομέα, ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το 2018, οι ενεργειακές ανάγκες του Ομίλου καλύφθησαν κατά 88% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η δέσμευση της Generali για βιωσιμότητα επιβεβαιώνεται και από τη διάκρισή της σε πολλούς ακόμα δείκτες βιωσιμότητας, όπως ο δείκτης Dow Jones Sustainability World, ο δείκτης Dow Jones Sustainability Europe, οι δείκτες MSCI ESG Leaders, FTSE4Good Europe και Euronext Vigeo Europe 120.