Η Generali επιβεβαιώνει την εξαιρετική κερδοφορία του Ομίλου
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Η Generali επιβεβαιώνει την εξαιρετική κερδοφορία του Ομίλου

06.08.2021 - 5 λεπτά ανάγνωσης

→ Το λειτουργικό αποτέλεσμα ανήλθε στα € 3 δις (+10,4%), χάρη στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και λοιπών τμημάτων.

Η εξαιρετική συμβολή του κλάδου Περιουσίας & Ζημιών επιβεβαιώθηκε 

→ Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε €38 δις (+5,5%), σημειώνοντας αύξηση τόσο στον κλάδο Ζωής (+5,8%) όσο και στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών (+4,9%). Ισχυρές καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής που ανέρχονται στα €6,3 δις (-8,6%). Το νέο επιχειρηματικό περιθώριο- New Business Margin χαρακτηρίζεται εξαιρετικό, στο 4,67%, μεταξύ των καλύτερων του κλάδου (3,94% 1H20). Ο δείκτης Combined Ratio ήταν σημαντικά σταθερός στο 89,7% (+0,2 π.μ.) 

→ Ισχυρή αύξηση του καθαρού αποτελέσματος που ανήλθε σε € 1.540 εκατ. (€ 774 million 1H20)

→ Δείκτης Solvency Ratio εξαιρετικά σταθερός στο 231% (224% FY2020)

 Ο Όμιλος οδεύει σταθερά προς την επίτευξη των στόχων του για το έτος και την επιτυχή του στρατηγικού σχεδίου «Generali 2021» 

O CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet, δήλωσε: «Τα σημερινά, εξαιρετικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι προχωράμε δυναμικά προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του στρατηγικού μας σχεδίου “Generali 2021”, ακόμη και σε αυτό το πολύ δύσκολο περιβάλλον. Η σημαντική ανάπτυξη που επιτεύχθηκε το πρώτο εξάμηνο του έτους ενισχύει τη θέση της Generali ως ευρωπαίου ηγέτη στον κλάδο, χάρη στην επιχειρησιακή μας αριστεία, την επιτάχυνση της ψηφιακής μας καινοτομίας και την ποιότητα του δικτύου διανομής μας. Θα συνεχίσουμε να προχωράμε με ακόμη μεγαλύτερο δυναμισμό στην επίτευξη του οράματός μας, να αποτελούμε τον Lifetime Partner-Δια Βίου Εταίρο των πελατών και των Συνεργατών μας, αξιοποιώντας τον ενθουσιασμό, το πάθος και την ενέργεια των 72.000 συναδέλφων μας και των 165.000 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών παγκοσμίως, και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε το νέο στρατηγικό μας πλάνο, την Ημέρα του Επενδυτή- Investor Day, στις 15 Δεκεμβρίου 2021».

1H2021-infographic-ENG.jpg