Διάκριση της Generali από τον “Institutional Investor”
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Διάκριση της Generali από τον “Institutional Investor”

13.10.2021 - 5 λεπτά ανάγνωσης

→ Η εταιρεία συγκαταλέχθηκε μεταξύ των πιο “Διακεκριμένων Εταιρειών- Most Honoured Companies” στον ασφαλιστικό κλάδο 
→ Διακρίσεις έλαβαν επίσης οι GCEO, Philippe Donnet, Group CFO, Cristiano Borean και η Giulia Raffo, Head of Investor & Rating Agency Relations

Μιλάνο – Η Generali συγκαταλέχθηκε μεταξύ των πιο “Διακεκριμένων Εταιρειών- Most Honoured Companies” στον ασφαλιστικό κλάδο στην Ευρώπη, στην κατάταξη του Institutional Investor – Θεσμικού Επενδυτή, το εξειδικευμένο περιοδικό και την ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία στον τομέα των διεθνών χρηματο-οικονομικών. 

Ο “Θεσμικός Επενδυτής” βράβευσε επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Generali, Philippe Donnet, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση συνολικά στην κατηγορία “Καλύτερος Διευθύνων Σύμβουλος”. Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Cristiano Borean και η Επικεφαλής Σχέσεων Επενδυτών και Οργανισμών Αξιολόγησης, Giulia Raffo, κατέκτησαν την πρώτη θέση στις κατηγορίες “Καλύτερος Οικονομικός Διευθυντής” και “Καλύτερoς Επαγγελματίας IR”, αντίστοιχα. 

Η Generali κατατάχθηκε επίσης μεταξύ των καλύτερων εταιρειών στις κατηγορίες “Best IR Program” και “Best Investor/ Analyst Event”, και κατέλαβε την πρώτη θέση ως η “Best IR Team”

Η κατάταξη του “Θεσμικού Επενδυτή” βασίζεται στις αξιολογήσεις πάνω από 1.500 επαγγελματιών και επενδυτών από περίπου 600 εταιρείες χρηματο-οικονομικών υπηρεσιών. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι αξιολογήθηκαν με βάση τα κριτήρια της αξιοπιστίας, της ηγεσίας και της επικοινωνίας, ενώ οι CFOs αξιολογήθηκαν με βάση την κατανομή κεφαλαίου, τη δημοσιονομική διαχείριση και την επικοινωνία. Εξετάστηκαν διάφοροι παράγοντες για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επενδυτικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων, της ποιότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, των επιχειρηματικών γνώσεων και της αγοράς, καθώς και τη θέσης της εταιρείας.