Βραβείο στην Generali για την επίτευξη στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Βραβείο στην Generali για την επίτευξη στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

26.01.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Με αφετηρία τη Βιώσιμη Ανάπτυξη η εταιρεία στοχεύει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τους ασφαλισμένους και τους εταίρους της.  

Μιλάνο – Βραβείο για τις ενέργειές της προς την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που συμπεριλαμβάνονται στην «Ατζέντα 2030» των Ηνωμένων Εθνών, έλαβε η Generali. Το “Μεγάλο Βραβείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, απονεμήθηκε στην εταιρεία από τον Assosef, την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αειφορία και τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, σε ετήσια εκδήλωση που διοργανώνεται για την αναγνώριση της συμβολής των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην επίτευξη των στόχων αναπτυξιακής βιωσιμότητας.

Το βραβείο απονέμεται σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προωθούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ, ταυτόχρονα, προάγουν βιώσιμα πρότυπα συμπεριφοράς και κατανάλωσης για οικογένειες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στηρίζοντας την κοινωνία σε αυτή την πορεία προς τη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου και την κατάκτηση της ευημερίας, σε ευθυγράμμιση με το κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό πλαίσιο.

Μετά από αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των στόχων που περιγράφονται λεπτομερώς στη μη χρηματοοικονομική αναφορά όλων των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – την οποία και υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Consob, τη ρυθμιστική αρχή της ιταλικής αγοράς-, η Επιστημονική Επιτροπή Assosef βράβευσε τη Generali για τη «συνολική της προσέγγιση σε χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες» καθώς και για «την αναγνώριση των σημαντικών mega trends που θα οδηγήσουν τις στρατηγικές πρωτοβουλίες του Ομίλου, με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των επιχειρηματικών μονάδων και των εταιρικών λειτουργιών, θέτοντας στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, τη γήρανση του πληθυσμού, τις πανδημίες και τα ακραία φαινόμενα.» Επιπλέον, υπογραμμίζεται «η δέσμευση του Ομίλου Generali στην προώθηση των στόχων ενίσχυσης της σχέσης με τους πελάτες λιανικής, αφενός μέσω της αύξησης κερδών από επενδύσεις σε περιβαλλοντικά προϊόντα και αφετέρου, μέσω της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων.»

Η Lucia Silva, Επικεφαλής του Τομέα Βιωσιμότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, δήλωσε: «Αυτό το βραβείο αποτελεί περαιτέρω επιβεβαίωση της διαδρομής που έκανε ο Όμιλος Generali τα τελευταία χρόνια για να ενσωματώσει τη βιωσιμότητα σε όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Επαληθεύουμε αυτή την δέσμευση- ως ασφαλιστές, επενδυτές και εργοδότες- και φιλοδοξούμε, περισσότερο από ποτέ, να είμαστε ο Lifetime Partner των πελατών μας, μέσα σε αυτό το απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Η βιωσιμότητα είναι η αφετηρία του νέου στρατηγικού μας σχεδίου «Lifetime Partner 24 – Οδηγώντας την Ανάπτυξη», καθώς η Generali επιδιώκει να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για όλους τους εταίρους της στη διάρκεια των επόμενων ετών».