Αποτελέσματα ρεκόρ για τον Όμιλο Generali το 2021 | Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Αποτελέσματα ρεκόρ για τον Όμιλο Generali το 2021

16.03.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου Generali για το οικονομικό έτος 20211 με κλείσιμο 31.12.

 

  • Λειτουργικά αποτελέσματα 5,9 δισ. €: Πρόκειται για τα βέλτιστα αποτελέσματα διαχρονικά καθώς παρουσιάζουν αύξηση +12,4%, χάρις στη θετική ανάπτυξη που σημειώνουν όλοι οι τομείς δραστηριότητάς μας
  • Συνολικά μεικτά εγγεγραμμένα 75,8 δισ. €: Αύξηση +6,4% -τόσο στον κλάδο Ζωής (+6,0%) όσο και στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+7,0%). Οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής αυξήθηκαν στα 12,7 δισ. ευρώ (+4,4%), με αποκλειστική στόχευση σε επενδυτικά προϊόντα unit-linked και ασφαλιστικά προϊόντα προστασίας Ζωής και Υγείας. Το Περιθώριο Νέας Παραγωγής παρουσίασε εξαιρετική απόδοση φτάνοντας στο 4,52% (+0,57 π.μ.) ενώ ο Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων εμφανίζεται ως ο βέλτιστος,  φτάνοντας στο 90,8% (+1,7 π.μ.) και ο λιγότερο ασταθής μεταξύ των αντίστοιχων
  • Καθαρά αποτελέσματα στα 2.847 εκατ. Ευρώ και ισχυρή αύξηση +63,3%. Προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα στα 2.795 εκατ. Ευρώ2
  • Η εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή μας θέση επιβεβαιώνεται και από τον Δείκτη Φερεγγυότητας που ανήλθε στο 227%, χάρις στην κεφαλαιακή απόδοση ύψους 3,8 δισ. ευρώ
  • Προτεινόμενο μέρισμα 1,07 € ανά μετοχή
  • Σε εξέλιξη βρίσκεται το στρατηγικό σχέδιο «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την ανάπτυξη» που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση των κερδών και τη συνεχή επίτευξη βέλτιστων αποδόσεων στην κατηγορία τους

Ο CEO του Ομίλου Generali κ. Philippe Donnet δήλωσε: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σήμερα σηματοδοτούν την επιτυχημένη ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου ‘Generali 2021’, το οποίο αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ως Όμιλος κάνουμε πράξη τις υποσχέσεις μας. Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων στρατηγικών κύκλων, έχουμε ενισχύσει την ηγετική μας θέση στην Ευρώπη και έχουμε γίνει ο Lifetime Partner 67 εκατομμυρίων ασφαλισμένων παγκοσμίως χάρις στο ταλέντο και την τεχνογνωσία των εργαζομένων και των συνεργατών μας. Η Generali ηγείται πλέον στην κατηγορία της, όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, την κερδοφορία και την ανάπτυξή της ενώ παράλληλα έχει ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με υψηλή δυναμική και έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες της στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε αποτελεσματικά τη νέα μας στρατηγική «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη», που θέτει στο επίκεντρο την βιώσιμη ανάπτυξη, και επενδύει στην βελτίωση του προφίλ εσόδων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους τους εταίρους μας. Η αυστηρή και πειθαρχημένη προσέγγιση στη διαχείριση κεφαλαίων, η πλήρης ενσωμάτωση των αρχών βιωσιμότητας στον επιχειρηματικό μας σχεδιασμό και η σημαντική επένδυση στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτελούν τους βασικούς μοχλούς της επιτυχίας του νέου μας σχεδίου. Τέλος, θα ήταν αδύνατο να μην αναφερθούμε στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Όπως και με την πανδημία της Covid-19, η Generali και οι άνθρωποί της έλαβαν άμεσα μέτρα για να στηρίξουν τους πρόσφυγες. Ο Όμιλός μας έχει ιστορικούς δεσμούς με την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στις κοινότητες που επλήγησαν από τον πόλεμο».

 

Σύνοψη Βασικών Μεγεθών

 

2021

2020

Change

Σύνολο εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (€ εκ.)

75,825

70,704

6.4%

Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (€ εκ.)

5,852

5,208

12.4%

Έσοδα Ασφαλίστρων Ζωής

2,816

2,627

7.2%

Έσοδα Ασφάλιστρων Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων  

2,650

2,456

7.9%

Έσοδα Διαχείρισης Κεφαλαίων  

672

546

22.9%

Holding and other businesses operating result

561

130

α.σ.

Προσαρμογές Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

(847)

(551)

53.6%

Περιθώριο Νέας Παραγωγής (% PVNBP)

4.52%

3.94%

0.57 π.μ.

Συνδυασμένος Δείκτης Ζημιών και Εξόδων (%)

90.8%

89.1%

1.7 π.μ.

Καθαρά αποτελέσματα (€ εκ.)

2,847

1,744

63.3%

Προσαρμοσμένα καθαρά αποτελέσματα (1)

2,795

1,926

45.1%

Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (1) (€)

1.78

1.23

44.8%

Ίδια κεφάλαια (%)

12.1%

7.7%

4.4 π.μ.

Μέρισμα ανά μετοχή (€) (2)

1.07

1.01

+0.06

Μετοχικό κεφάλαιο (€ εκ.)

29,308

30,029

-2.4%

Δείκτης Φερεγγυότητα II (%)

227%

224%

3 π.μ.

(1) Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα ορίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα χωρίς την ενσωμάτωση των κερδών και ζημιών που προκύπτουν από εξαγορές και πωλήσεις. Στο τέλος του 2021, ήταν στα 2.795 εκατ. ευρώ εξαιρουμένης της συνολικής θετικής συνεισφοράς που προέκυψε από την απόκτηση του ελέγχου του Ομίλου Cattolica έναντι 198 εκατ. ευρώ και των έκτακτων δαπανών που σχετίζονται με την ένταξή του, ύψους 147 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2020 ήταν 1.926 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων 183 εκατ. ευρώ της συμφωνίας διακανονισμού για την πώληση της BSI. Επιπλέον, εξαιρουμένης της εφάπαξ δαπάνης των 77 εκατ. ευρώ, προ φόρων, που προήλθαν από το Έκτακτο Διεθνές Ταμείο για την Covid-19 και της δαπάνης 73 εκατ. ευρώ, προ φόρων, από τη συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων, το αναπροσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα στο το τέλος του 2020 ήταν 2.076 εκατ. € (+34,7%) και το EPS θα ήταν 1,32 €, σημειώνοντας αύξηση 34,4%.

(2) Το μέρισμα ανά μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 1,01 € για τη χρήση 2020 και δεν περιλαμβάνει επίσης το μέρισμα 0,46 € ανά μετοχή, το οποίο καταβλήθηκε το 2021 και ήταν για τη δεύτερη δόση του οικονομικού έτους 2019.

Infographics-FY-2021_GR.jpg

1 Οι μεταβολές στα ασφάλιστρα, οι καθαρές εισροές ασφαλίστρων ζωής και νέας παραγωγής  παρουσιάστηκαν σε ισοδύναμους όρους (σε σταθερές ισοτιμίες και εύρος ενοποίησης), με αποτέλεσμα να εξουδετερωθεί η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica στον υπολογισμό για διακυμάνσεις με ισοδύναμους όρους. Οι αλλαγές στο λειτουργικό αποτέλεσμα, στις ίδιες επενδύσεις και στις τεχνικές προβλέψεις Ζωής εξαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία υπό διάθεση ή διατεθειμένα για την ίδια λογιστική περίοδο, με αποτέλεσμα να λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του Ομίλου Cattolica σε ποσοστιαίες  μεταβολές. Η παρούσα αξία της νέας παραγωγής ασφαλίστρων (PVNBP) και της αξίας της νέας παραγωγής δεν περιλαμβάνουν τον Όμιλο Cattolica.

2 Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα ορίζεται ως το καθαρό αποτέλεσμα χωρίς την επίδραση των κερδών και ζημιών που σχετίζονται με εξαγορές και πωλήσεις. Το 2021 το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα ήταν 2.795 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των 52 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την απόκτηση του ελέγχου του Ομίλου Cattolica και τα έκτακτα κόστη για την ένταξή του. Στο τέλος του 2020 ήταν 1.926 εκατ. ευρώ, εξουδετερώνοντας τη συμφωνία διακανονισμού των 183 εκατ. ευρώ για την πώληση της BSI. Επιπλέον, εξαιρουμένης της εφάπαξ δαπάνης 77 εκατ. ευρώ, καθαρά από φόρους, από το Έκτακτο Διεθνές Ταμείο για την Covid-19 και της δαπάνης 73 εκατ. ευρώ, καθαρά από φόρους, από τη συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων, το αναπροσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα στο το τέλος του 2020 ήταν 2.076 εκατ. ευρώ.