Αποτελέσματα 9μήνου του Ομίλου Generali
ΟΜΙΛΟΣ GENERALI

Αποτελέσματα 9μήνου του Ομίλου Generali

15.11.2021 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του στρατηγικού πλάνου “Generali 2021”. Εξαιρετική κερδοφορία, με ισχυρή αύξηση ασφαλίστρων, λειτουργικού και καθαρού αποτελέσματος. Εξαιρετικά σταθερή κεφαλαιακή θέση.

→  Ισχυρή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος στα €4,4 δις (+10%), χάρη στις θετικές επιδόσεις των κλάδων Ζωής, Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και λοιπών επιχειρηματικών κλάδων. Ανθεκτική συνεισφορά από τον κλάδο Γενικών, παρά τις αυξημένες αποζημιώσεις λόγω φυσικών καταστροφών

→ Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν σε €54,9 δις (+6,4%), υποστηριζόμενα τόσο από τον κλάδο Ζωής (+6,5%), όσο και από τον κλάδο Γενικών (+6,2%). Οι καθαρές εισροές Ζωής αυξήθηκαν σε €9,5 δις (+3%), εστιάζοντας εξ ολοκλήρου σε συνδεδεμένα με unit linked προϊόντα και με προϊόντα προστασίας. Το Net Combined Ratio διαμορφώθηκε στο 91,3% (+1,6π.μ.) και το New Business Margin χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικό στο 4,76% (+0,66 π.μ.)

→ Το καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 74% και ανήλθε στα €2.250 εκατ. (€1,297million το αντίστοιχο ενιάμηνο του 2020)

→ Το Solvency Ratio ήταν ιδιαίτερα σταθερό στο 233% (224% το οικονομικό έτος 2020)

 

Ο Cristiano Borean, CFO του Ομίλου Generali σχολίασε: Τα αποτελέσματα των πρώτων εννέα μηνών επιβεβαιώνουν την εξαιρετική απόδοση, την τεχνική κερδοφορία και τις σταθερές βάσεις του Ομίλου σε όλους τους κλάδους, καταγράφοντας έναν από τους υψηλότερους δείκτες φερεγγυότητας στον κλάδο. Οι καθαρές εισροές Ζωής, που επικεντρώνονται εξ ολοκλήρου στα συνδεδεμένα με unit linked προϊόντα και στα προϊόντα προστασίας, συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ ο κλάδος Γενικών  παραμένει ανθεκτικός, παρά το υψηλότερο αντίκτυπο των φυσικών καταστροφών. Τα αποτελέσματα του κλάδου Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων συνεχίζουν να αυξάνονται, επίσης χάρη στη στρατηγική μας. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία είναι πλήρως σύμφωνα με την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου “Generali 2021”, αποτελούν στέρεες βάσεις για το νέο τριετές σχέδιο, που θα παρουσιάσουμε στην αγορά στις 15 Δεκεμβρίου”