Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ασφάλισης Επιχειρήσεων

Σιγουριά για την ομάδα σας, με τους καλύτερους όρους

Χαρακτηριστικά

Μεγιστοποίηση του κεφαλαίου με επενδυτικές επιλογές, εγγυημένου επιτοκίου ή δυναμικών προγραμμάτων
Ψηφιακά εργαλεία για εύκολη παρακολούθηση του λογαριασμού και ταχύτερη εξυπηρέτηση
Εξατομικευμένη συμβουλευτική για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματός σας
Μεγιστοποίηση του κεφαλαίου με επενδυτικές επιλογές, εγγυημένου επιτοκίου ή δυναμικών προγραμμάτων
Ψηφιακά εργαλεία για εύκολη παρακολούθηση του λογαριασμού και ταχύτερη εξυπηρέτηση
Εξατομικευμένη συμβουλευτική για το σχεδιασμό και τη διαχείριση του προγράμματός σας

Επένδυση για το Ανθρώπινο Δυναμικό

1920

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Βιώσιμη επιλογή για τη δημιουργία αποταμιευτικού κεφαλαίου, με χαμηλό κόστος
 • Ευελιξία στο σχεδιασμό του προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Εφάπαξ καταβολή του κεφαλαίου, κατά τη λήξη
 • Ευελιξία επιλογής στο ποσοστό ή το ποσό εισφορών
 • Δυνατότητα επιλογής της επενδυτικής στρατηγικής και του ρίσκου
 • Δυνατότητα έκτακτων εισφορών του εργαζόμενου στο πρόγραμμα, για μεγιστοποίηση του επενδυτικού κεφαλαίου
 • Υψηλή τεχνογνωσία της Generali στη διαχείριση επενδυτικών λογαριασμών και πρόσβαση σε αξιόπιστες επενδυτικές λύσεις
 • Απλοί και ξεκάθαροι όροι

ΠΡΟΝΟΜΙΑ

 • Απόδοση έως και 100% του συσσωρευμένου κεφαλαίου σε περίπτωση αποχώρησης του εργαζόμενου για οποιαδήποτε αιτία
 • Απόδοση του συσσωρευμένου κεφαλαίου στους νόμιμους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του εργαζομένου
 • Δυνατότητα μερικής εξαγοράς
 • Συνεχής υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων
 • Φορολογικά οφέλη για τον εργοδότη & τον εργαζόμενο

Όνομα*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το όνομά σου

Επώνυμο*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το επώνυμό σου

Έχεις ήδη ασφαλιστήριο με την Generali;*

Παρακαλώ επίλεξε

Τηλέφωνο*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το κινητό σουΤο κινητό πρέπει να είναι της μορφής 69...

TK*

Συμπλήρωσε το Τ.Κ. σουΛάθος ταχυδρομικός κώδικας.

ΑΦΜ*

Συμπλήρωσε το Α.Φ.Μ. σουΟ αριθμός ΦΠΑ δεν είναι έγκυρος

Ενημερωτικά Έγγραφα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων Generali
Πολιτική Κινδύνου Βιωσιμότητας Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων_TRITON A M ΑΕΔΑΚ
Generali Smart Funds Prospectus

ΕΓΓΡΑΦΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο Triton Balanced Profile - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο Triton Conservative Profile - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα για το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο Triton Growth Solutions - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 0,50 - Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 0,50 - Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 0,50 - Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 0,50 - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 2022 - Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 2022 - Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 2022 - Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα εγγυημένου επιτοκίου 2022 - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων - Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων - Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων - Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα συνδεδεμένο με μερίδια εσωτερικών μεταβλητών κεφαλαίων - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS EQUITY - SRI Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS EQUITY - SRI Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS EQUITY - SRI Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS EQUITY - SRI Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS LIQUIDITY - MM Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS LIQUIDITY - MM Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS LIQUIDITY - MM Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS LIQUIDITY - MM Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS MULTI - ARMS Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS MULTI - ARMS Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS MULTI - ARMS Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS MULTI - ARMS Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS εγγυημένου επιτοκίου - Εργοδότης (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS εγγυημένου επιτοκίου - Εργοδότης (Τακτική Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS εγγυημένου επιτοκίου - Υπάλληλος (Έκτακτη Καταβολή)
Ομαδικό αποταμιευτικό πρόγραμμα WGS εγγυημένου επιτοκίου - Υπάλληλος (Τακτική Καταβολή)

Συχνές Ερωτήσεις

H ομαδική ασφάλιση είναι ιδιωτική ασφάλιση που λειτουργεί συμπληρωματικά με τη βασική ασφάλιση του κυρίου, δημόσιου, φορέα. Έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ομάδων εργαζομένων προσφέροντας καλύψεις πέρα από τις στοιχειώδεις ανάγκες.

Οι ομαδικές ασφαλιστικές λύσεις απευθύνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και μπορούν να εξειδικευτούν, ώστε να παρέχουν συγκεκριμένες παροχές σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων (π.χ. managers, υπαλλήλους) που έχουν είτε ελεύθερη είτε εξαρτημένη εργασιακή σχέση με την εκάστοτε επιχείρηση. Τόσο το εύρος όσο και το είδος των καλύψεων μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε ομάδας και της κάθε επιχείρησης.

Η ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των εργαζομένων δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφάλειας για την επόμενη μέρα. Επίσης, παρέχει έμμεση αύξηση μηνιαίων αποδοχών και προστασία του βιοτικού επιπέδου των ασφαλισμένων.

Σε ό,τι αφορά τον εργοδότη, τα οφέλη είναι ότι συμβάλλει στη δημιουργία κουλτούρας εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα την ενίσχυση παραγωγικότητας υπαλλήλων, ενώ λειτουργεί και ως μέσο προσέλκυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού. Υπάρχουν επίσης και οικονομικά οφέλη, λόγω κινήτρων φοροαπαλλαγής που ισχύουν με βάση τη νομοθεσία.

H Generali έχει δημιουργήσει μία γρήγορη και εύκολη διαδικασία ασφάλισης, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης με δυνατότητα άμεσης έναρξης της ασφαλιστικής κάλυψης.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία, η εταιρεία έχει δημιουργήσει το My Generali. Mία ψηφιακή πύλη εξυπηρέτησης, διαθέσιμη σε app και web, η οποία συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες της ασφάλισης σε ένα άμεσα προσβάσιμο σημείο. Μέσω αυτής ο ασφαλισμένος μπορεί να βλέπει τις παροχές του και να παρακολουθεί την πορεία του επενδυτικού-αποταμιευτικού του λογαριασμού.