ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Deliver on the promise

Έχουμε μία μακροχρόνια δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους μας, στους πελάτες και στους μετόχους μας. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των πελατών μας. Δεσμευόμαστε με απόλυτη πειθαρχία και αφοσίωση στο να φέρουμε σε πέρας αυτή την υπόσχεση και να κάνουμε τη διαφορά σε μία σχέση ουσιαστική και μακροχρόνια.

Value our people

Εκτιμάμε τους ανθρώπους μας, ενθαρρύνουμε την διαφορετικότητα και επενδύουμε στη συνεχόμενη μάθηση, σε ένα προσιτό, ξεκάθαρο και εποικοδομητικό εργασιακό περιβάλλον. Μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων μας, εξασφαλίζουμε το μέλλον της εταιρίας μας.

Live the community

Είμαστε περήφανα μέλη ενός παγκόσμιου Ομίλου, με δυνατές, υγιείς και μακροχρόνιες σχέσεις σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Οι αγορές αυτές, είναι το «σπίτι» μας.

Be open

Είμαστε ανοιχτόμυαλοι, προσιτοί και ικανοί άνθρωποι, που θέλουν να βλέπουν τα πράγματα από άλλη σκοπιά.