Πολιτική Απορρήτου «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο» - Generali

Πολιτική Απορρήτου «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο»

Το «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο» (ΟΛΠΛ) είναι μία εφαρμογή, η οποία σου παρέχεται από την Generali για την αποστολή και πιστοποίηση των χιλιομέτρων που έχεις διανύσει με το ασφαλισμένο όχημα κατά την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου, όπως απαιτεί η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο». Αυτή η εφαρμογή αφορά μόνο πελάτες της Generali και συνδέεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου σου στην Generali.

Τα δεδομένα (βίντεο, αριθμός χιλιομέτρων και αριθμός πινακίδας οχήματος) που στέλνονται στην Generali μέσω της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται από την Generali προκειμένου να πιστοποιήσουν τον αριθμό χιλιομέτρων που έχεις διανύσει κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου με το ασφαλισμένο όχημα, ώστε να τεκμηριώσουν την παροχή της έκπτωσης.

Για να χρησιμοποιήσεις πλήρως τις λειτουργίες αυτής της εφαρμογής, απαιτείται να έχεις ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου στην Generali και να έχεις δηλώσει, κατά την έναρξη ή την ανανέωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου, την επιθυμία σου να συμμετέχεις στο «Οδηγώ Λίγο – Πληρώνω Λίγο» για να λάβεις την αντίστοιχη έκπτωση. Επισημαίνουμε ότι δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.

Χρησιμοποίησε την εφαρμογή προκειμένου να καταγράψεις σε βίντεο τον αριθμό πινακίδας και την ένδειξη χιλιομέτρων στον χιλιομετρητή του ασφαλισμένου οχήματός σου. Στην συνέχεια, θα σου ζητηθεί να στείλεις στην Generali, πληκτρολογώντας μέσω της εφαρμογής, τον αριθμό πινακίδας και την ένδειξη του χιλιομετρητή του ασφαλισμένου οχήματός σου (αριθμός χιλιομέτρων που έχουν καταναλωθεί από το ασφαλισμένο όχημα), κατά την έναρξη ή ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου και κατά την λήξη ή επόμενη ανανέωση αυτού. Τα δεδομένα (βίντεο, αριθμός χιλιομέτρων και αριθμός πινακίδας) που θα στείλεις θα χρησιμοποιηθούν από την Generali προκειμένου να πιστοποιήσει την ορθότητα της πληροφορίας που έστειλες καθώς επίσης και να πιστοποιήσει εάν δικαιούσαι την έκπτωση με βάση τους όρους του προγράμματος (κατανάλωση έως ένα συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων κατά την διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σου).

Επισημαίνουμε ότι καμία άλλη πληροφορία πέραν των παραπάνω δεν απαιτείται να στέλνεται μέσω της εφαρμογής στην Generali.

Τέλος, η εφαρμογή παρέχεται αποκλειστικά στους δικαιούχους πελάτες της Generali στο πλαίσιο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης. Ως εκ τούτου, η χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να είναι νόμιμη και συμβατή με τις ισχύουσες διατάξεις των αρμόδιων νομικών, ρυθμιστικών και κανονιστικών αρχών. Ο χρήστης γνωρίζει ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη και αποδέχεται τις συνέπειες του νόμου για κάθε μη επιτρεπτή ή παράνομη χρήση της εφαρμογής.