ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

εικόνα από τη σελίδα κώδικας δεοντολογίας της generali

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Generali είναι ο οδηγός μας για τις σωστές πρακτικές. Ο Κώδικας ορίζει τα ελάχιστα πρότυπα συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται και προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς για τους υπαλλήλους μας, αλλά και τους αντιπροσώπους μας παγκοσμίως.

Έχοντας κοινές Αξίες και ξεκάθαρες προσδοκίες για την ηθική μας, ο Κώδικας μας βοηθάει να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να εργαζόμαστε σε έναν χώρο, όπου μπορούμε να βασιζόμαστε στην ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Όταν κάποιος εργαζόμενος δεν είναι σίγουρος για το πώς πρέπει να χειριστεί μια περίπλοκη κατάσταση, οι Αξίες μας και ο Κώδικας Δεοντολογίας του δείχνουν το δρόμο.

Ενδεικτικά θέματα που συμπεριλαμβάνονται στον Κώδικα: προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης, προστασία των περιουσιακών και επιχειρηματικών στοιχείων, σύγκρουση συμφερόντων, καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, παροχή οικονομικών και εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών, καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και διεθνείς κυρώσεις.

Οι Διευθυντές μας πρέπει να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και οι ομάδες τους να νιώθουν ελεύθερες να συζητήσουν συγκεκριμένα προβλήματα και απορίες που σχετίζονται με θέματα ηθικής. Επιπλέον, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, online μαθήματα και εσωτερική επικοινωνία, που προωθεί τις αρχές του Κώδικα, εξασφαλίζουν την ενημέρωση των εργαζομένων και τους ενθαρρύνουν να μιλήσουν εάν έχουν την παραμικρή ανησυχία για τυχόν θέματα ηθικής στην εταιρία ή τους συνεργάτες της.

Πέρα από τις τοπικές διόδους επικοινωνίας, λειτουργεί και ειδική υπηρεσία από τον Όμιλο Generali στο εξωτερικό, διαθέσιμη προς όλους τους εργαζόμενους, όπου μπορούν να αναφέρουν τυχόν ανησυχίες. Ο Όμιλος εγγυάται την ανωνυμία και το προσωπικό απόρρητο και δεν ανέχεται την οποιαδήποτε μορφή αντιποίνων.

Για να διαβάσετε περισσότερα για τις πολιτικές του Ομίλου Generali μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.generali.com (αγγλικά / ιταλικά).

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τον Κώδικα Δεοντολογίας μας στα ελληνικά εδώ:

DOWNLOAD

Δήλωση Βιωσιμότητας και Πολιτικής Αμοιβών (Καν. 2088 ΕΕ)

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Κώδικας Δεοντολογίας Generali

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο