Όμιλος Generali | Generali

Όμιλος Generali

Η Generali είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους οργανισμούς ασφαλίσεων και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Ιδρύθηκε το 1831, έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και συνολικά ασφάλιστρα που ξεπέρασαν τα 82,5 δις ευρώ, το 2023. Με περισσότερους από 82.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και 70 εκατομμύρια πελάτες, ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη και μια ολοένα και πιο σημαντική παρουσία στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Ο Όμιλος Generali έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές βιωσιμότητας σε όλες τις στρατηγικές του επιλογές, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για όλους τους εταίρους της, θέτοντας τα θεμέλια για μια πιο δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία.

Με μια ματιά

Στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου, 2023

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ +7,9%6,9 δις

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ50+ χώρες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ82K+

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιήσαμε μία σημαντική στρατηγική αναδιοργάνωση που μας επέτρεψε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην κύρια επιχειρηματική μας δραστηριότητα, να έχουμε μεγαλύτερη πειθαρχία στη διαχείριση των περιουσιακών μας στοιχείων και απλούστερη, πιο διαφανή διακυβέρνηση. Αυτή η διαδικασία μας οδήγησε τον οργανισμό σε μια νέα φάση, που βασίζεται σε αποτελεσματικότερα επιχειρηματικά μοντέλα, καινοτόμες εμπορικές στρατηγικές και σε ένα ισχυρότερο, παγκόσμιο brand.

Υπεύθυνο Επιχειρείν

Βιωσιμότητα, ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής μας

Στην Generali,  όλες μας οι ενέργειες πηγάζουν από την πεποίθησή μας ότι η πραγματική οικονομική ευημερία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οικοδομηθεί σε κοινωνικά δίκαιες και περιβαλλοντικά βιώσιμες βάσεις. Για αυτό τον λόγο, η βιωσιμότητα είναι ο θεμέλιος λίθος της στρατηγικής μας. Σημαίνει την επιδίωξη οικονομικών επιδόσεων, λαμβάνοντας υπόψη συγχρόνως τους ανθρώπους και τον πλανήτη, ενεργώντας για το κοινό καλό και την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής και δίκαιης κοινωνίας. Με λίγα λόγια, η πραγματοποίηση του οράματός μας «να στηρίζουμε τους ανθρώπους να διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον φροντίζοντας για τη ζωή και τα όνειρά τους». Για να πετύχουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης βιώσιμης αξίας, έχουμε αναγνωρίσει τέσσερεις υπεύθυνους ρόλους.

Υπεύθυνος Επενδυτής

Υπεύθυνος Επενδυτής

Επιδιώκουμε την πλήρη ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) στις επενδυτικές μας επιλογές, μειώνοντας τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε μηδενικό επίπεδο έως το 2050, και αυξάνοντας τις νέες πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων Fenice 190 για την υποστήριξη της Ανάκαμψης της ΕΕ.

Υπεύθυνος Ασφαλιστικός Οργανισμός

Υπεύθυνος Ασφαλιστικός Οργανισμός

Παρέχουμε ασφαλιστικές λύσεις με ενσωματωμένα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG), μειώνοντας τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε μηδενικό επίπεδο έως το 2050 και στηρίζοντας τη μετάβαση των ΜμΕ στη βιωσιμότητα μέσω του έργου SME EnterPRIZE.

Υπεύθυνος Εργοδότης

Υπεύθυνος Εργοδότης

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής για τους Ανθρώπους μας, προωθούμε τη διαφορετικότητα, ισότητα και συμπερίληψη, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων μας, την καλλιέργεια ταλέντων και την εφαρμογή βιώσιμων τρόπων εργασίας. Η δέσμευσή μας στο περιβάλλον και το κλίμα περιλαμβάνει τη μέτρηση, μείωση και καταγραφή του αποτυπώματος του άνθρακα που προκύπτει από τις άμεσες λειτουργίες μας.

Υπεύθυνος Πολίτης του Κόσμου

Υπεύθυνος Πολίτης του Κόσμου

Ενεργούμε για να ξεκλειδώσουμε τη δυναμική των ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες μέσω των παγκόσμιων πρωτοβουλιών του Ιδρύματος The Human Safety Net, μία δεξαμενή κοινωνικής καινοτομίας που τροφοδοτείται από τις ικανότητες και το διεθνές δίκτυο της Generali.

«Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη»

Το στρατηγικό μας σχέδιο «Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη» έχει ένα ξεκάθαρο όραμα για την Generali και βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη βελτίωση των χαρακτηριστικών κερδοφορίας και την καινοτομία.

Η βάση του σχεδίου μας είναι η συνεχιζόμενη δέσμευσή μας να είμαστε Lifetime Partner των 70 εκατομμυρίων πελατών μας σε πάνω από 50 χώρες.

Οι επενδύσεις σε εξατομικευμένα προγράμματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από ψηφιακά εργαλεία και η βέλτιστη εμπειρία των πελατών θα φέρουν την Generali και το παγκόσμιο δίκτυο 146,000 συνεργατών της πιο κοντά στους πελάτες.

Θα εμβαθύνουμε όσον αφορά τις δεσμεύσεις μας στη βιωσιμότητα με μία συνεχιζόμενη εστίαση στη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου για όλους. Επιπρόσθετα, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας για να διασφαλίσουμε τη δέσμευσή τους στην επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου, καλλιεργώντας ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον.