Η Generali προλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κράτος Πρόνοιας

Η Generali προλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κράτος Πρόνοιας

Ο Besso εντόπισε ορισμένα προβλήματα όπως την οικονομική ανεπάρκεια και τη συσσώρευση χρέους για τις μελλοντικές συντάξεις. Αξιοποιώντας τις σπουδές του και την αναλογιστική του εμπειρία του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο προχώρησε σε μια σειρά προτάσεων. Το 1880, λοιπόν, η Generali δημιούργησε το «Πρόγραμμα Πρόνοιας», το οποίο περιλάμβανε, πέραν από το θάνατο και περιπτώσεις αναπηρίας και γήρατος. Το 1923, διέλυσε το «Πρόγραμμα Πρόνοιας» και ίδρυσε το «Ταμείο Πρόνοιας», το οποίο έγινε αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής σύμβασης εργασίας για το προσωπικό της Ιταλικής Διοίκησης.

Κατά τον 19ο αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση γνώρισε μια ξαφνική επιτάχυνση, μετασχηματίζοντας την οικονομία και την κοινωνία της εποχής. Από τα μέσα του αιώνα, η ευαισθησία για τη ζωή των ανθρώπων - η οποία έπρεπε να διαφυλαχθεί και να προστατευτεί - αυξήθηκε.

Η Ιταλία το 1859 και η Γερμανία το 1883, θέσπισαν κανόνες πρόνοιας για τη γήρανση των εργαζόμενων στα κράτη τους. Η Generali ωστόσο, είχε ήδη κινηθεί από πιο πριν. Η εταιρία αξιοποίησε έξυπνες ιδέες, με στόχο την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων για το μέλλον των εργαζομένων της.

Ήδη το 1853 και το 1854, χάρη στο όραμα του γενικού γραμματέα Masino Levi, γεννήθηκε το «Σχέδιο Συντάξεων», το οποίο είχε σχεδιαστεί για να παρέχει οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες των εργαζόμενων σε περίπτωση θανάτου τους. Το 1877, τον Levi διαδέχτηκε στο ρόλο του γενικού γραμματέα ο Marco Besso, ένας πραγματικός πρωτοπόρος στον τομέα των ασφαλειών ζωής.

Οι επιπτώσεις ήταν σημαντικές, για τους υπαλλήλους και για την ίδια την εταιρεία. Το «Σχέδιο Συντάξεων», μετά το «Πρόγραμμα Πρόνοιας», και τέλος το «Ταμείο Πρόνοιας», προσέφεραν πολύτιμη υποστήριξη στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους σε δύσκολες περιόδους. Ταυτόχρονα, τους ενίσχυσε την αίσθηση του ανήκειν και την αφοσίωσή τους στην εταιρία.

Το «Ταμείο Πρόνοιας» δεν περιοριζόταν στη δημιουργία αμοιβαίου οφέλους για τους εργαζόμενους και για την εταιρία. Περιλάμβανε επίσης μια ιδέα εταιρικής πρόνοιας πριν την εποχή της που δεν ήταν συνηθισμένη σε άλλες εταιρίες της εποχής. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, εκτός από ένα ασφαλές περιβάλλον θα μπορούσαν να βασίζονται σε εγγυήσεις για την υγεία και το γήρας το δικό τους και των οικογενειών τους, αποτελούσε ένα στοιχείο κοινωνικής διάκρισης. Και η αγάπη για την εταιρία είχε θετική επίδραση στην κοινωνία γενικότερα.

Μια προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων μπορεί να δώσει μια ιδέα για το πόσο το «Ταμείο Πρόνοιας» άλλαξε τους ορίζοντες ζωής των ανθρώπων της Generali. Κατά το πρώτο έτος δραστηριότητας, με 1.276 υπαλλήλους, υπήρχαν 4.942,17 φιορίνια σε μετρητά. Το 1906, στην 75η επέτειο της Generali, υπήρχαν 15.562 υπάλληλοι και 1.092 μέλη, ενώ το «Ταμείο» της μετρούσε τ5.543.811,11 λίρες.

Αυτή η συνεχής και σταθερή ανάπτυξη ήταν το σημάδι μιας κοινής ελπίδας, η οποία εξαπλώθηκε σε όλη την κοινωνία μέσω της εταιρίας και των ανθρώπων της. Όπως ανέφερε ο Marco Besso σε μια ομιλία του το 1910: «Η ουτοπία θα γίνει πραγματικότητα εάν κάθε ανθρώπινο και συνετό έργο αύξησης των πόρων μας, μπορεί να συνδυαστεί με τον περιορισμό των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με την ανθρώπινη ύπαρξη».