Επενδυτικό σχέδιο Fenice 190 για την αναβίωση της Ευρώπης

Επενδυτικό σχέδιο Fenice 190 για την αναβίωση της Ευρώπης

Ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 ήταν βαθύς, με αποτέλεσμα μέχρι στιγμής πάνω από 5 εκ. θανάτους παγκοσμίως και τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη μεταπολεμική περίοδο. Οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το 2020 κατέγραψαν πτώση 3,3% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, 6,6% στην Ευρωζώνη και 8,9% στην Ιταλία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είχε επιδείξει μεγάλη αίσθηση ενότητας, αποφάσισε να δράσει για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Στις 21 Ιουλίου 2020, τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία, τη λεγόμενη ΕΕ Next Generation, ένα εργαλείο 750€ δις. για την προώθηση της ανάκαμψης, την αποκατάσταση της οικονομικής και κοινωνικής ζημίας που προκλήθηκε από την πανδημία και τη δημιουργία μίας Ευρώπης στην μετά Covid -19 εποχή που να είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο ανθεκτική και ικανή να αντιμετωπίζει τις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις.

Το Next Generation EU αποτελεί μέρος ενός αρκετά ευρύτερου οράματος, του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, ο οποίος θα είναι το μεγαλύτερο πακέτο τόνωσης που έχει δοθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Πάνω από το 50% του ποσού θα υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό, για παράδειγμα μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, του δίκαιου κλίματος και των ψηφιακών μεταβάσεων, καθώς και των μέσων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα. Το πακέτο θα χρηματοδοτήσει επίσης τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών πολιτικών, όπως την πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συμβολή τους στις προτεραιότητες της ΕΕ. Την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, για την οποία θα διατεθεί το 30% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης - το υψηλότερο ποσοστό που έγινε ποτέ σε προϋπολογισμό της ΕΕ, την προστασία της βιοποικιλότητας και την ισότητα των φύλων.

Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος, ο οποίος επέδειξε την ανθεκτικότητά του εκείνη την περίοδο, όπως αποδεικνύεται από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, διαχειρίζεται ενεργητικό 11€ τρις. Η σταθερή μακροπρόθεσμη επενδυτική τεχνογνωσία σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν να συμβάλουν ως επενδυτές, καθώς και ως κυβερνητικοί σύμβουλοι, στην υποστήριξη της ανάκαμψης και της ανάπτυξης τομέων όπως αυτός του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης ανάπτυξης. Μπορούν επίσης να μεταβιβάσουν σταθερότητα και ανθεκτικότητα στο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, με την προετοιμασία που επιδεικνύουν στην αντιμετώπιση της αύξησης συστημικών κινδύνων όπως οι πανδημίες.

Η Generali ήταν μεταξύ των πρώτων που ανέλαβαν δράση με αυτή την έννοια, ξεκινώντας μια πρωτοβουλία κατά της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Μάρτιο του 2020, η οποία, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, εντόπισε 10 επενδυτικές ευκαιρίες συνολικής επένδυση 1,05€ δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, ο ασφαλιστικός κλάδος, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι θεσμοί συνεργάστηκαν για την κάλυψη του κόστους που σχετίζεται με το κλείσιμο επιχειρήσεων. Η Generali είχε και θα έχει πάντα μια ιδιαίτερη εγγύτητα με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, ακόμη περισσότερο σε μια τόσο ευαίσθητη ιστορική συγκυρία όπως αυτή. Η πρωτοβουλία συνάντησε μεγάλο ενδιαφέρον στην Ευρώπη.

Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, η Generali παρουσίασε το Fenice 190, ένα επενδυτικό σχέδιο 3,5€ δις, συμπεριλαμβανομένου του 1,05€ δις που επενδύθηκε το 2020, για να υποστηρίξει την επανεκκίνηση των ευρωπαϊκών οικονομιών που πλήττονται από την Covid-19, ξεκινώντας από την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και συνεχίζοντας κατά τη διάρκεια του 5ετούς σχεδίου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Το σχέδιο Fenice 190 ανακοινώθηκε τη χρονιά της 190ης επετείου της Generali. Μια επέτειος που έτυχε να πέσει σε μια καθοριστική χρονιά για τη συνεργασία για την υπέρβαση της σοβαρότερης παγκόσμιας κρίσης από τη μεταπολεμική περίοδο και για τη θέσπιση των θεμελίων για μια μαζική παγκόσμια επανεκκίνηση. Με το Fenice 190, η Generali στοχεύει να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτή την ανάκαμψη, αφήνοντας το σημάδι της για το μέλλον, με σημαντική υποστήριξη που κατευθύνεται στους πιο καινοτόμους, βιώσιμους και στρατηγικούς τομείς για την αναγέννηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και να ευνοήσει την ένταξη της αυτούς που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση.

Το Fenice 190 δίνει μόνιμο χαρακτήρα στις έκτακτες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν το 2020 για την αντιμετώπιση της κρίσης, με επενδύσεις που στήριξαν τις ΜμΕ και την πραγματική οικονομία και οι οποίες ξεπέρασαν τον στόχο του 1 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό προστίθεται και η δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη 500€ εκ. ετησίως, για τα επόμενα 5 χρόνια, μέσω διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων με επίκεντρο τις υποδομές, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις ΜμΕ, την πράσινη στέγαση, τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και την εκπαίδευση.

Οι πρωτοβουλίες επιλέχθηκαν από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε θέματα περιουσιακών στοιχείων, βιωσιμότητας, ιδιωτικών αγορών, πιστώσεων και μετοχών. Η ευθύνη για την επιτροπή ανατέθηκε στον Aldo Mazzocco, Head of Private Markets and Real Assets, με μια προσέγγιση που βασίζεται στη συμμόρφωση με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ και τον ειδικό στόχο της δημιουργίας θετικού αντίκτυπου για την οικονομική ανάκαμψη και την πραγματική οικονομία στην Ευρώπη.

Το σχέδιο Fenice 190 υλοποιείται μέσω της multi-boutique πλατφόρμας Generali Investments και είναι ανοιχτό σε τρίτα κεφάλαια και θεσμικούς επενδυτές καθώς και σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου, που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω συνεργειών στην κατανομή των επενδύσεων με βάση τους δικούς τους στόχους. Μέσω της συστηματικής προσέγγισης των επενδύσεων και της άριστης διακυβέρνησης, το πρόγραμμα αποφέρει οικονομικά οφέλη στους επενδυτές, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές κατευθυντήριες γραμμές που έχουν προσδιοριστεί από τις ευρωπαϊκές εθνικές κυβερνήσεις και τα ιδρύματα για το Next Generation EU.

Οι επενδύσεις στοχεύουν σε επιχειρήσεις με projects που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ταμείου, υποστηρίζοντάς τες σε μια διαδικασία βιώσιμης ανάπτυξης για την επιχείρησή τους, με θετικό αντίκτυπο στους εργαζόμενους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τις κοινότητες, ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ασφαλής και μακροπρόθεσμα πιο κατοικήσιμη για όλους τους πολίτες της.