Οικονομικά Στοιχεία | Generali

Οικονομικά Στοιχεία

Γενικές Συνελεύσεις

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/05/2023

Ετήσια Αποτελέσματα

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2022
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2019
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015
Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2014

Solvency II

Με βάση το καθεστώς του Solvency ΙΙ, οι Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρίες πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, που αντανακλούν την οικονομική τους θέση, το επιχειρησιακό προφίλ και τη στρατηγική risk management τους. Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), που πρέπει να συντάσσεται ετησίως, είναι διαθέσιμη εδώ:

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2023
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2022
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2021
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2020
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2019
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2018
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2017
Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2016
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2023
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2022
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2021
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2020
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2019
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2018
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2017
Έκθεση Ορκωτού Έτους 2016

Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου

Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου