ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

εικόνα από το header της σελίδας οικονομικά στοιχεία της εταιρείας generali

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05/12/2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/05/2023

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13/05/2021

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/05/2020

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Πρόσκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11/06/2019

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2021

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2020

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2019

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2016

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2015

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2014

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

SOLVENCY II

Με βάση το καθεστώς του Solvency ΙΙ, οι Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Εταιρίες πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων, που αντανακλούν την οικονομική τους θέση, το επιχειρησιακό προφίλ και τη στρατηγική risk management τους. Η Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), που πρέπει να συντάσσεται ετησίως, είναι διαθέσιμη εδώ:

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2021

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2020

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2019

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2018

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2017

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης Έτους 2016

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2021

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2020

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2019

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2018

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2017

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Έκθεση Ορκωτού Έτους 2016

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Καταστατικό Επιτροπής Ελέγχου

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο