Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

εικόνα από το header της σελίδας εταιρική κοινωνική ευθύνη της generali

Κοινωνικές Αξίες

Στοχεύουμε στο να δημιουργούμε αξία όχι μόνο οικονομική αλλά κοινωνική και περιβαλλοντολογική. Δεσμευόμαστε στη διασφάλιση οικονομικής σταθερότητας μακροπρόθεσμα και στην βελτίωση της κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργούμε.

Θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων, πρωτίστως με υψηλής ποιότητας προϊόντα για τις ανάγκες των πελατών μας. Νιώθουμε επίσης την ανάγκη να υποστηρίξουμε την κοινωνία, της οποίας μέλη είμαστε φυσικά και εμείς, μέσω διαφόρων ενεργειών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα μας οφείλεται στην ποιότητα των ανθρώπων μας και θέλουμε ο κοινωνικός διάλογος να συμβάλει στην εξέλιξη και βελτίωση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

Η Generali Hellas, όπως και όλες οι εταιρίες του Ομίλου Generali, λειτουργεί με βάση τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, δίνοντας πάντα βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναμικό και τον εποικοδομητικό διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ίσες Ευκαιρίες

Η Generali Hellas είναι εταιρία ίσων ευκαιριών και απαγορεύει τη διακριτική μεταχείριση των υπαλλήλων της, των συνεργατών της και των υποψηφίων για πρόσληψη, λόγω καταγωγής, χρώματος, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας, σωματικής αναπηρίας ή άλλης ιδιαιτερότητας.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Generali είναι βασισμένη πάνω στις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας μας. Η στρατηγική μας λαμβάνει υπόψιν τις προσδοκίες και ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών, που παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του ομίλου.

Εθελοντική Αιμοδοσία

Η εταιρία διενεργεί εθελοντική αιμοδοσία κάθε χρόνο, εδώ και πολλά χρόνια, διατηρώντας παράλληλα τράπεζα αίματος.

Χορηγίες

Κάθε χρόνο δίνονται χορηγίες σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, όπως ο Θεόφιλος, η Εταιρία Προστασία Σπαστικών, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, τα Παιδικά Χωριά SOS, Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο Σύλλογος «Ίκαρος» Σάμου, ο ΑΝΟΑ και πολλοί άλλοι.

Ανακύκλωση

Η Generali στηρίζει την ανακύκλωση και ανακυκλώνει υλικά που χρησιμοποιούνται στα γραφεία της, όπως τα μελανοδοχεία, το χαρτί και οι λάμπες.

εικόνα κοριτσιού από τη σελίδα εταιρική κοινωνική ευθύνη της generali

Οι προτεραιοτητες της Generali αφορουν:

  • Την υποστήριξη των πελατών, ώστε να μπορούν να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία και να ενδυναμώνονται οι κοινότητες
  • Την παρακολούθηση των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών και βελτίωση της ζωής των υπερηλίκων
  • Τη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος, που δίνει προτεραιότητα στους εργαζόμενους
  • Τη συμβολή στην προσπάθεια μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
  • Τη διατήρηση της ηθικής στον τομέα των επενδύσεων και υπεύθυνων επιχειρηματικών μοντέλων
  • Την προώθηση της διαφάνειας και της αίσθησης ευθύνης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο Generali και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, μπορείτε να επισκεφτείτε την κεντρική ιστοσελίδα του ομίλου, κάνοντας κλικ εδώ.