Υπηρεσίες Άμεσης Στήριξης Πληγέντων Πυρκαγιών
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Υπηρεσίες Άμεσης Στήριξης Πληγέντων Πυρκαγιών

20.07.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Στην Generali ενεργοποιούμε τον Μηχανισμό Έκτακτης Υποστήριξης με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ζημιές που έχουν υποστεί οι περιουσίες των ασφαλισμένων μας, λόγω των πυρκαγιών.  

Ασφαλίσεις Κατοικίας & Επιχειρήσεων 

  • Παρέχουμε συμβουλές στους ασφαλισμένους μας και πραγματοποιούμε άμεση επιθεώρηση της ζημιάς
  • Επιταγχύνουμε τη διαδικασία αποζημίωσης και καταβάλουμε άμεσα προκαταβολές μετά την αναγγελία και την αυτοψία της ζημιάς

Επιπλέον, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες σε ασφαλιστήρια με κάλυψη Τεχνικής Βοήθειας: 

  • Διαμονή σε ξενοδοχείο
  • Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρησης
  • Έξοδα ασθενοφόρου
  • Ψυχολογική υποστήριξη σε περίπτωση ζημιάς εξαιτίας κλοπής, πυρκαγιάς, ολικής καταστροφής

Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου

  • Μειώνουμε το χρόνο εκτίμησης των ζημιών με την εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως πραγματογνωμοσύνης
  • Προχωράμε σε άμεση αποζημίωση, αναλαμβάνοντας πλήρως τη διαδικασία των αιτημάτων, απαλλάσσοντας τους ασφαλισμένους μας από κάθε έγνοια

Για να ενεργοποιήσετε τις προσφερόμενες από το ασφαλιστήριό σας υπηρεσίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες Άμεσης Στήριξης σε περίπτωση ζημιάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 24/7 στο τηλέφωνο 210 8096100.