Η Ομαδική Ασφάλιση σύμμαχος στην ανάπτυξη των ΜμΕ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Ομαδική Ασφάλιση σύμμαχος στην ανάπτυξη των ΜμΕ

04.02.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Η νέα ανταγωνιστική λύση από την Generali

Μία πρόταση ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σχεδίασε πρόσφατα η Generali. Η νέα λύση εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και τις δυνατότητες επιχειρήσεων με ανθρώπινο δυναμικό από πέντε (5) έως και τριάντα (30) άτομα, παρέχοντας μια σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος.

Όπως σημειώνει ο Διευθυντής Πωλήσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων της Generali, Κωνσταντίνος Ρεμούνδος: «Σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής έκθεσης οι ΜμΕ, στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι πάνω από το 70% αυτών δεν έχουν ομαδική ασφάλιση, κυρίως, γιατί αγνοούν τα πολλαπλά οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο ή ακόμη, γιατί θεωρούν ότι η ασφάλιση αυτή είναι ακριβή. Η ασφαλιστική πρόταση της Generali έρχεται να αλλάξει αυτήν την αντίληψη παρουσιάζοντας μία λύση, αλλά και μια ευκαιρία για το συγκεκριμένο επιχειρηματικό κοινό, που μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ανάπτυξης και δημιουργίας ενός παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας».

Τα οφέλη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύναψη ενός ομαδικούς ασφαλιστηρίου Generali είναι πολλαπλά, τόσο για την επιχείρηση και τον εργοδότη, όσο και ατομικά για τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα:

-Το μηνιαίο κόστος του εργοδότη για ένα πρόγραμμα Ζωής και Υγείας υπολογίζεται κατά προσέγγιση, μόλις στο 1,5% του μισθολογικού κόστους. Μέσω αυτού ο εργαζόμενος αποκτά πλήρη νοσοκομειακή, ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Καλύπτονται, δηλαδή, ανάγκες υγείας πολλαπλάσιου κόστους, οι οποίες σε αντίθετη περίπτωση θα επιβάρυναν αποκλειστικά τον εργαζόμενο.

-Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης και των μελών της οικογένειας ενός εργαζόμενου, συμβάλλοντας έτσι έμμεσα στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού.

-Η ύπαρξη ενός ομαδικού ασφαλιστηρίου αποτελεί μία σημαντική πρόσθετη παροχή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προσέλκυσης στελεχών και διακράτησης του εργατικού δυναμικού. Δημιουργεί επίσης αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους, συμβάλλοντας στην παραγωγικότητά τους, αφού καταδεικνύει την επένδυση που κάνει σε αυτόν η επιχείρηση.

-Ένα ομαδικό ασφαλιστήριο διασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών υγείας. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από την σταθερή παρουσία και παραγωγικότητα των εργαζόμενών τους, η διασφάλιση του προσωπικού και η ταχύτερη αποκατάστασή του σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος, είναι ιδιαίτερη σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους.

-Εξίσου σημαντικό κίνητρο για την απόκτηση ομαδικής ασφάλισης από μία μικρομεσαία επιχείρηση είναι ότι τα ασφαλιστικά έξοδα εκπίπτουν της φορολογίας.

Tα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Generali

H Generali, μελετώντας τις προτάσεις της αγοράς, αλλά και τις ασφαλιστικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την κάλυψη του ανθρώπινου δυναμικού τους, έχει εξασφαλίσει μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όπως:

Πληρότητα καλύψεων

Η ομαδική ασφάλιση υγείας της Generali παρέχει:

-Πρόσβαση σε ένα σύστημα υπηρεσιών που περιλαμβάνει παροχές προληπτικής ιατρικής, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης αλλά και νοσοκομειακής κάλυψης.

– Πρόσβαση σε (4) διαφορετικούς παρόχους υγείας- ταυτόχρονα-, από τους οποίους ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει, κάθε φορά, όποιον επιθυμεί.

-Δυνατότητα κάλυψης των τέκνων έως 25 ετών, ως εξαρτώμενα μέλη, ανεξάρτητα αν σπουδάζουν ή όχι.

Ψηφιακά εργαλεία εξυπηρέτησης

-Τόσο ο εργοδότης όσο και οι εργαζόμενοι έχουν ψηφιακή πρόσβαση στο ομαδικό ασφαλιστήριο και δυνατότητα συνολικής επισκόπησής του, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης ασφαλιστηρίων My Generali.

-Μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εξωνοσοκομειακά έξοδα (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, φυσικοθεραπείες), να στείλουν ψηφιακά τα αιτήματα αποζημίωσης, για ακόμη ταχύτερη εξυπηρέτηση, και να παρακολουθήσουν, σε πραγματικό χρόνο, την πορεία διεκπεραίωσής τους.

Διαφάνεια και ταχύτητα εξυπηρέτησης

Η Generali έχει εξασφαλίσει επίσης:

-Ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργαζόμενων παρόχων υγείας και απευθείας εξόφληση των εξωνοσοκομειακών και νοσοκομειακών εξόδων, που πραγματοποιούνται σε αυτό.

-Απλούς και ξεκάθαρους όρους ασφάλισης, ώστε οι παροχές της ασφάλισης να είναι απόλυτα κατανοητές από τους ασφαλισμένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων ασφαλιστικών συμβούλων, η Generali μπορεί να προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στο μέγεθος και τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και ευελιξία επιλογών.  Όπως σημειώνει ο κ. Ρεμούνδος: «Διαθέτουμε την τεχνογνωσία, ώστε να παρέχουμε λύσεις στα μέτρα των επιχειρήσεων κάθε είδους. Στόχος μας να αποτελούμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη των επιχειρηματιών και να τους βοηθούμε να εκπληρώνουν τους στόχους τους, επενδύοντας στο προσωπικό τους».