Η Generali στη μάχη κατά του κορωνοϊού χωρίς εξαίρεση
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Generali στη μάχη κατά του κορωνοϊού χωρίς εξαίρεση

18.03.2020 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Καθώς η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο φαινόμενο, η Generali σε διεθνές επίπεδο αλλά και στη χώρα μας, εφαρμόζει πρωτίστως μέτρα για την προστασία του ανθρώπινου παράγοντα, πελατών, συνεργατών, υπαλλήλων.

Για το λόγο αυτό, έχουμε προχωρήσει σε προληπτικά μέτρα προστασίας διασφαλίζοντας την εύρυθμη εξ’ αποστάσεως λειτουργία όλων των εργασιών και διαδικασιών εξυπηρέτησης του κλάδου Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην έκτακτη ενεργοποίηση παροχών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πλήρη κάλυψη των ασφαλισμένων έναντι του κορωνοϊού.

Ασφαλιστήρια Νοσοκομειακής Ασφάλισης

Για όλους τους ασφαλισμένους μας, σε οποιοδήποτε νοσοκομειακό μας πρόγραμμα, καθώς και για όσους έχουν αγοράσει ξεχωριστά την παροχή του “ημερήσιου νοσοκομειακού επιδόματος” και παρά τη ρητή εξαίρεση της πανδημίας, η Generali ενεργοποιεί εκτάκτως την κάλυψη αυτή, σύμφωνα με τα παρακάτω:

Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις ενεργοποιείται η κάλυψη;
Σε περίπτωση νοσηλείας λόγω COVID-19 η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΟΔΥ, σε δημόσιο ή άλλο νοσοκομείο που έχει οριστεί – η Generali θα καταβάλλει ημερήσιο επίδομα νοσηλείας. Ενεργοποιείται, δηλαδή, κατ’ εξαίρεση, εκτάκτως, η κάλυψη της νοσηλείας λόγω κορωνοϊού, χωρίς να θεωρείται εξαίρεση η πανδημία ως αιτία νοσηλείας.

Θα ισχύσει όριο κάλυψης;
Το ύψος του επιδόματος θα ανέρχεται στο ποσό που αναγράφεται στους όρους του ασφαλιστηρίου και θα παρέχεται για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) ημέρες νοσηλείας.

Ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται για την υποβολή του επιδόματος;
Προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, και συγκεκριμένα: α) εισιτήριο και εξιτήριο νοσηλείας, με β) διάγνωση για θετικό ασθενή σε COVID-19 (κορωνοϊό), στην αναφερόμενη αιτία νοσηλείας.

(!) Η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των έκτακτων περιστατικών ισχύουν κανονικά, όπως ορίζουν οι όροι των ασφαλιστηρίων. Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος για κορωνοϊό απαιτείται πρωτίστως, η άμεση επικοινωνία στη γραμμή 1135 για περαιτέρω καθοδήγηση. Aντίστοιχα, τα ύποπτα περιστατικά και οι νοσηλείες διοχετεύονται και πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς. Aναλυτικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://eody.gov.gr/.

Ασφαλιστήρια Ζωής

Τι θα ισχύσει με τα ασφαλιστήρια Ζωής σε περίπτωση θανάτου από κορωνoϊό;
Το κεφάλαιο κάλυψης ζωής, θα αποδίδεται κανονικά, χωρίς να ισχύει ο όρος της εξαίρεσης της πανδημίας, σε περίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος ασθενής καταλήξει λόγω COVID-19.

Με αίσθημα τόσο εταιρικής όσο και προσωπικής υπευθυνότητας και με σύμμαχο τη δική σας συνεργασία, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε κάθε διαφοροποίηση των σημερινών δεδομένων θα προβαίνουμε σε σχετική ενημέρωσή σας.

Εναρμονιζόμαστε με τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας, με στόχο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Προτρέπουμε κι εσάς να λάβετε αντίστοιχα μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση.

Η κοινότητα της Generali βρίσκεται πάντα δίπλα σας, παραμένοντας σε ετοιμότητα.