Αστική Ευθύνη Ιατρών | Generali
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Αστική Ευθύνη Ιατρών

27.08.2018 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Aφιέρωμα: Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών, περιοδικό «Ασφαλιστικό Ναι», τεύχος 173, Ιούλιος – Αύγουστος 2018, σελ. 27-75. Απαντά η κα Ιφιγένεια Τσόχα, Underwriter Εταιρικών Ασφαλίσεων Generali.

 

Η ασφαλιστική αγορά πώς κρίνει την εξέλιξη αυτή και πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης Ιατρών; Αναμένεται αύξηση των εργασιών;

 

Η από 18/01/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών επαναφέρει στην επικαιρότητα το θέμα της ευθύνης των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών του ΕΣΥ, έναντι του Δημοσίου. Δεν πρόκειται για νέα νομοθεσία, αλλά για αποσαφήνιση των κατευθυντηρίων γραμμών εφαρμογής των ήδη ισχυόντων νόμων (σ.σ. Ν.3528/2007 & Ν.4129/2013), οι οποίοι προσπαθούν να θεμελιώσουν μεθόδους είσπραξης των απωλειών των εσόδων του Κράτους, συνεπεία ενεργειών του υπαλλήλου, από δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και, φυσικά, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύει το Κράτος, αναμένεται αύξηση ενδιαφέροντος για την ασφάλιση εκ μέρους των ιατρών του ΕΣΥ. Οποιαδήποτε πρόβλεψη για την αύξηση ασφαλιστικών εργασιών, ωστόσο, είναι πρώιμη. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι οι περιπτώσεις δόλου δεν μπορεί να είναι καλυπτόμενες από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης καθώς αντιβαίνουν στο άρθρο 25 του Ασφαλιστικού Νόμου (2496/1997). Επίσης, το αν τελικά περισσότεροι γιατροί του Δημοσίου αναζητήσουν ασφαλιστικές λύσεις, θα εξαρτηθεί άμεσα από το εάν ο αρμόδιος φορέας (Ελεγκτικό Συνέδριο) επιλέξει να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες επανείσπραξης, οι οποίες όπως προαναφέραμε προβλέπονται, ήδη, από το 2007.

 

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση ή όχι των εργασιών, αλλά η δυνατότητα παροχής βιώσιμων ασφαλιστικών λύσεων στην εκάστοτε επαγγελματική ομάδα. Πιστεύουμε ότι η νομοθεσία μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει  με εισπρακτικούς όρους, αλλά θέτοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο εύρυθμης λειτουργίας, όπου η αλληλοσυμπλήρωση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα έχει θετικό κι όχι επιτακτικό χαρακτήρα.

 

Αν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές και με δεδομένο ότι οι έχουν εκφραστεί  αντιδράσεις από τους νοσοκομειακούς γιατρούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι με το πενιχρό εισόδημα που έχουν δεν μπορούν να επωμιστούν το κόστος της ασφάλισης ιατρικής ευθύνης η  εταιρεία σας  θα προωθήσει ενδεχομένως ένα προϊόν με χαμηλό κόστος ή ένα ομαδικό συμβόλαιο;

 

Η Generali δραστηριοποιείται με επιτυχία στην ασφάλιση ιατρών, για περισσότερα από 25 έτη, παρέχοντας πληθώρα επιλογών ορίων ευθύνης, ώστε να ταιριάζουν με τις ανάγκες και την οικονομική δυνατότητα του εκάστοτε ασφαλισμένου. Έκτοτε και πάντοτε, κατά την αξιολόγηση και τιμολόγηση της ασφαλιστικής κάλυψης, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασιακής σχέσης των εμμίσθων ιατρών του ΕΣΥ, παρέχοντας τη δυνατότητα έκπτωσης 25% σε όσους απασχολούνται μόνιμα σε δημόσια νοσοκομεία και δεν ασκούν το επάγγελμα ατομικά. Με αυτόν τον τρόπο στεκόμαστε δίπλα στους ιατρούς, παρέχοντας προσβάσιμες λύσεις ασφάλισης.

 

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η μακρόχρονη εμπειρία μας, μας έχει αποδείξει, ότι για τον συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση, οι εξατομικευμένες λύσεις υπερτερούν τόσο τεχνικά όσο και από άποψη παροχών προς τον ασφαλισμένο ιατρό, έναντι ενός ομαδικού συμβολαίου, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία κάλυψης.

 

Αστική Ευθύνη Ιατρών από την Generali

 

Η Generali παρέχει κάλυψη επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης σε πάνω από 35 ιατρικές ειδικότητες καθώς επίσης και σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές μαίες και νοσηλευτές. Η καλύψεις αφορούν

  • σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο ασφαλισμένος σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στο πλαίσιο της ειδικότητάς του.

 

Μεγάλο εύρος κάλυψης

Επιπλέον, το ασφαλιστικό πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ιατρών, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει μια πληθώρα ιατρικών περιπτώσεων όπως:

▪ Σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει ο Ασφαλισμένος κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του.

▪ Χρήση μηχανημάτων ακτινών για διαγνωστικούς λόγους.

▪ Χρήση μηχανημάτων για διαθερμίες και ηλεκτροθεραπείες (για ιατρούς και φυσικοθεραπευτές).

▪ Πραγματοποίηση μικρών χειρουργικών επεμβάσεων σε εξωτερικά ιατρεία,

▪ Θεραπεία με ακτίνες κ.α.

 

Επιπρόσθετα παρέχεται κάλυψη Νομικών Εξόδων, μέχρι το ποσό των € 10.000.

 

Ευελιξία

Ο Ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την κάλυψή του, καθώς παρέχεται πληθώρα επιλογών ορίων ευθύνης, με μικρές αναπροσαρμογές στο ύψος των ασφάλιστρων, ώστε να ταιριάζουν με τις εκάστοτε ανάγκες του.

 

Προνόμια

Παρέχεται έκπτωση ασφαλίστρων

▪ ύψους 25%, σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος ιατρός εκτελεί τα καθήκοντά του με πλήρες ωράριο σε κρατικό νοσοκομείο και δεν ασκεί το επάγγελμα του ατομικά

▪ ύψους 40% σε ειδικευόμενους ιατρούς.

Ενώ, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής των ασφαλίστρων σε δόσεις.

 

Ασφαλιστικό ΝΑΙ