Ενημερωτικά Έγγραφα & Όροι

στιγμιότυπο εικόνας άνδρα από το header της σελίδας ενημερωτικά έγγραφα

Με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σας, η Generali προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων. Πριν καταλήξετε στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά του και τις καλύψεις που προσφέρει. Η γνώση αυτή, μαζί με την πολύτιμη καθοδήγηση και συμβουλή του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή, θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Ακολουθούν όλα τα προσυμβατικά – ενημερωτικά έγγραφα ανά κατηγορία και προϊόν για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.

EΓΓΡΑΦΑ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για ασφαλίσεις ζωής & υγείας της generali

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για ατομική ασφάλιση της generali

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για εταιρικές ασφαλίσεις της generali

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

LIFE ON
 
Basic
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Standard
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Premium/ Family
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Premium)

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Family)

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Ασφάλιση Ζωής
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

MEDICAL SAFETY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL SAFETY ON DEMAND
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL FAMILY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL PRIME
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών 2022
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL SELECT
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών 2022
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL EASY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA GLOBAL MEDICAL CARE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HEALTH KEEPER
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HEALTH KEEPER FAMILY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ PREMIUM
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ CLASSIC
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
TERM
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
MAXIMIZER 2023
Ενημερωτικό Έντυπο Maximizer 2023
 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Balanced Fund of Funds

ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Conservative Fund of Funds

ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Dynamic Fund of Funds

Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative DX EUR

Generali Smart Funds - Responsible Balance GX EUR

Generali Investments Sicav - SRI Ageing Population Class BX

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Generali Investment, το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Triton Asset Management, το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

 
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών Περιοδικών Καταβολών Maximizer
 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Balanced Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Conservative Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Dynamic Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative DX EUR

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Smart Funds - Responsible Balance GX EUR

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Investments Sicav - SRI Ageing Population Class BX

 
Σενάρια Επίδοσης Περιοδικών Καταβολών Maximizer
 

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Balanced_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Conservative_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Dynamic_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG1_GSF JP Morgan Global Income Conservative_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG2_GSF Responsible Balance_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG3_Generali SRI Ageing Population_RP

 
Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών Έκτακτων Καταβολών Maximizer
 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER – ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Balanced Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Conservative Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - ΤRΙΤΟΝ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Maximizer Dynamic Fund of Funds

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative DX EUR

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Smart Funds - Responsible Balance GX EUR

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών MAXIMIZER - Generali Investments Sicav - SRI Ageing Population Class BX

 
Σενάρια Επίδοσης Έκτακτων Καταβολών Maximizer
 

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Balanced_TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Conservative_TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_Dynamic_TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG1_GSF JP Morgan Global Income Conservative_TU

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG2_GSF Responsible Balance_TU

Σενάρια Επιδόσεων_Max_II_ESG3_Generali SRI Ageing Population_TU

MAXIMIZER
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών 2022 - Ημ. Ισχύος 01/2022
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών – Ημερ. Ισχύος 11/2022
 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

TRITON Variable Net Asset Value Money Market Euro Fund

HSBC Global Investment Funds - Euroland Value

TRITON Balanced Fund

TRITON Income Bond Developed Countries Fund

TRITON Growth Greek Equity Fund

TRITON Global Equity International Fund

Generali Smart Funds - JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της ΑΧΑ Investment Managers, το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Generali Investment, το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Αμοιβαία Κεφάλαια της Triton Asset Management, το σχετικό Κανονισμό, τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών, τις γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας κ.α.

 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών – Περιοδικών Καταβολών
 

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer

 
Έγγραφα Ειδικών Πληροφοριών - Περιοδικών Καταβολών
 

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (HSBC Global Investment Funds - Euroland Value)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (Triton Balanced Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (Triton Global Equity International Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (Triton Growth Greek Equity Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (Triton Income Bond Developed Countries Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Περιοδικών Καταβολών_Maximizer (Triton Variable NAV Money Market Euro Fund)

 
Σενάρια Επίδοσης Περιοδικών Καταβολών Maximizer
 

Σενάρια Επιδόσεων__Maximizer_HSBC Global Investment Funds - Euroland Value_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Balanced Fund_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Global Equity International Fund_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Growth Greek Equity Fund_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Income Bond Developed Countries Fund_RP

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Variable Net Asset Value Money Market Euro Fund_RP

 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών – Έκτακτων Καταβολών
 

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer

 
Έγγραφα Ειδικών Πληροφοριών - Έκτακτων Καταβολών
 

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (GSF JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (Triton Balanced Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (Triton Global Equity International Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (Triton Growth Greek Equity Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (Triton Income Bond Developed Countries Fund)

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Έκτακτων Καταβολών_Maximizer (Triton Variable Net Asset Value Money Market Euro Fund)

 
Σενάρια Επίδοσης Έκτακτων Καταβολών Maximizer
 

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_GSF JP Morgan Global Macro Opportunities DX EUR_TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Balanced Fund_ TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Global Equity International Fund_ TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Growth Greek Equity Fund_ TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Income Bond Developed Countries Fund_ TopUp

Σενάρια Επιδόσεων_Maximizer_Triton Variable Net Asset Value Money Market Euro Fund_ TopUp

 
Προηγούμενες Αποδόσεις
 

Προηγούμενες Αποδόσεις_Maximizer I_RP 2022

Προηγούμενες Αποδόσεις_Maximizer I_TU 2022

UL ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΛΥΨΗ
 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών
 

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη

 
Έγγραφα Ειδικών Πληροφοριών
 

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Global Allocation Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Ελληνικό Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Euro 7-10

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington American Growth

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

AXA WF Euro 7-10

AXA WF Framlington American Growth

AXA WF Framlington Emerging Markets

AXA WF Framligton Sustainable Europe

AXA WF Optimal Income

AXA WF Defensive Optimal Income

AXA WF US High Yield Bonds

Alpha Euro (€) Aggregate Ομολογιακό

Alpha Global Allocation Μικτό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Μικτό

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

 
Σενάρια Επίδοσης
 

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Global Allocation Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Ελληνικό Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Euro 7-10

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington American Growth

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Κάλυψη_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Προηγούμενες Αποδόσεις
 

Προηγούμενες Αποδόσεις_UL Επένδυση Κάλυψη 2022

UL ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ
 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών
 

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη

 
Έγγραφα Ειδικών Πληροφοριών
 

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Global Allocation Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Ελληνικό Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Euro 7-10

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington American Growth

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

AXA WF Euro 7-10

AXA WF Framlington American Growth

AXA WF Framlington Emerging Markets

AXA WF Framligton Sustainable Europe

AXA WF Optimal Income

AXA WF Defensive Optimal Income

AXA WF US High Yield Bonds

Alpha Euro (€) Aggregate Ομολογιακό

Alpha Global Allocation Μικτό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Μικτό

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

 
Σενάρια Επίδοσης
 

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Global Allocation Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Ελληνικό Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Euro 7-10

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington American Growth

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Επένδυση Υπερενισχυμένη_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Προηγούμενες Αποδόσεις
 

Προηγούμενες Αποδόσεις_UL Επένδυση Υπερενισχυμένη 2022

UL ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ
 
Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών
 

Γενικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου

 
Έγγραφα Ειδικών Πληροφοριών
 

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Global Allocation Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Ελληνικό Μικτό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Euro 7-10

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington American Growth

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Optimal Income

Έγγραφο Ειδικών Πληροφοριών_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

AXA WF Euro 7-10

AXA WF Framlington American Growth

AXA WF Framlington Emerging Markets

AXA WF Framligton Sustainable Europe

AXA WF Optimal Income

AXA WF Defensive Optimal Income

AXA WF US High Yield Bonds

Alpha Euro (€) Aggregate Ομολογιακό

Alpha Global Allocation Μικτό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό

Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Μικτό

Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

 
Σενάρια Επίδοσης
 

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Euro Aggregate Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Europe ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Fund of Funds Cosmos Stars USA ESG Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Global Allocation Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Ελληνικό Μικτό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Ελληνικό Ομολογιακό

Σενάρια Επιδόσεων__Ενιαίου Ασφαλίστρου_Alpha Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Defensive Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Euro 7-10

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington American Growth

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington Emerging Markets

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Framlington Sustainable Europe

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds Optimal Income

Σενάρια Επιδόσεων_Ενιαίου Ασφαλίστρου_AXA World Funds US High Yield Bonds

 
Προηγούμενες Αποδόσεις
 

Προηγούμενες Αποδόσεις_UL Ενιαίου Ασφαλίστρου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Τροποποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΧΑ ΙΜ 18/01/2022
Τροποποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΑΧΑ ΙΜ 25/07/2022
Τροποποίηση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Alpha ΑΕΔΑΚ 23/03/2022
SPEED 1
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 2
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 3
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 4
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
CYCLE WAY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA SAFE AUTO
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HOME STYLE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HOME MADE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑLPHA HOME INSURANCE SUPERIOR/ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΑLPHA HOME INSURANCE BASIC/ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΑLPHA HOME INSURANCE BASIC/ SUPERIOR/ ΜΗ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ALPHA SAFE HOME
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
BUSINESS DYNAMIC PLUS
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS DYNAMIC
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS SENSE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS4ALL
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

FLY AWAY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
PERSONAL FREEDOM
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ERASMUS
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA FEEL SAFE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ALPHA CREDIT PROTECTION
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ΣΚΑΦΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡOY - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΜΑΙΑΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ALPHA BANK
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ EAR
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ CAR
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ OPEN COVER
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΡΓΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ALPHA BANK
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΟΡΟΙ

Όροι Ασφάλισης

Ενημερωθείτε για τους Όρους του Προγράμματός σας επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali στο 210 8096100 ή μέσω email στο info@generali.gr. Εναλλακτικά, εγγραφείτε στην πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών MyGenerali και μεταβείτε στην ενότητα Έγγραφα.

DOWNLOAD

Εξαιρούμενες Χώρες Υπό Καθεστώς Κυρώσεων – Ημερ. Ισχύος 10/10/2023

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Εξαιρούμενες Χώρες Υπό Καθεστώς Κυρώσεων – Ημερ. Ισχύος 20/10/2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο

Εξαιρούμενες Χώρες Υπό Καθεστώς Κυρώσεων – Ημερ. Ισχύος 01/10/2022

σύμβολο σελίδας κόκκινου χρώματος για pdf αρχείο