Ενημερωτικά Έγγραφα

στιγμιότυπο εικόνας άνδρα από το header της σελίδας ενημερωτικά έγγραφα

Με στόχο την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών σας, η Generali προσφέρει μια ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προγραμμάτων. Πριν καταλήξετε στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά του και τις καλύψεις που προσφέρει. Η γνώση αυτή, μαζί με την πολύτιμη καθοδήγηση και συμβουλή του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή, θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε για το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Ακολουθούν όλα τα προσυμβατικά – ενημερωτικά έγγραφα ανά κατηγορία και προϊόν για την ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας.

EΓΓΡΑΦΑ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για ασφαλίσεις ζωής & υγείας της generali

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για ατομική ασφάλιση της generali

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

cover image ενημερωτικών εγγράφων για εταιρικές ασφαλίσεις της generali

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

LIFE ON
 
Basic
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Standard
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Premium/ Family
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Premium)

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών (Family)

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

 
Ασφάλιση Ζωής
 

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών

Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

MEDICAL SAFETY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL SAFETY ON DEMAND
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL FAMILY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL PRIME
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL SELECT
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
MEDICAL EASY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HEALTH KEEPER
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HEALTH KEEPER FAMILY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
TERM
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
MAXIMIZER
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
 
Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 

Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων Generali

Πολιτική Κινδύνου Βιωσιμότητας Triton Asset Management ΑΕΔΑΚ

Generali Smart Funds Prospectus EN Marked

TRITON A M AEDAK_HSBC GIF Prospectus

TRITON A M AEDAK_Κανονισμοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON A M AEDAK_Mutual Funds Regulations

 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για ατομικά προϊόντα Unit Linked Περιοδικού Ασφαλίστρου
 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_MOP

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_TRITON American Equity International

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_TRITON Balanced

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_TRITON Growth Greek Equity

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_TRITON Income Euro Bond Developed Countries

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_TRITON Money Market Euro

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Περιοδικών Καταβολών_HGIF Euroland Equity

 
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για ατομικά προϊόντα Unit Linked Έκτακτου Ασφαλίστρου
 

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_MOP

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_TRITON American Equity International

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_TRITON Balanced

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_TRITON Growth Greek Equity

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_TRITON Income Euro Bond Developed Countries

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_TRITON Money Market Euro

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών Maximizer Έκτακτων Καταβολών_GSF JP Morgan Global Macro Opportunities

SPEED 1
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 2
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 3
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
SPEED 4
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
CYCLE WAY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HOME STYLE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
HOME MADE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΟΙΚΙΑΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS DYNAMIC PLUS
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS DYNAMIC
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
BUSINESS SENSE
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
FLY AWAY
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
PERSONAL FREEDOM
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΙΑΤΡOY - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ / ΜΑΙΑΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΨΥΚΤΙΚΩΝ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΕΡΓΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)