Νοσηλεία στο Εξωτερικό - Πληροφορίες | Generali

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Τι κάνω σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό;

Σε περίπτωση που η νοσηλεία στο εξωτερικό περιλαμβάνεται στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου σου, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα για άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση:
1

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας στο εξωτερικό, και προκειμένου να ενημερωθείς αν μπορεί να ενεργοποιηθεί η απευθείας εξόφληση στο νοσηλευτικό ίδρυμα που έχεις επιλέξει, κάλεσε το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας στο 210 8096100 ή και στο 18112. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σου είναι απαραίτητο να μας ενημερώσεις τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την είσοδό σου στο νοσοκομείο.

2

Σε περίπτωση που επιλέξεις νοσοκομείο όπου η αποζημίωση μπορεί να γίνει μόνο απολογιστικά, θα χρειαστεί να μας στείλεις τα παρακάτω δικαιολογητικά οπωσδήποτε θεωρημένα από Αρμόδιες Αρχές και νόμιμα μεταφρασμένα στο email  lifeclaimsretail@generali.gr ή στο lifeclaimsretail1@generali.gr για ασφαλιστήρια της πρώην ΑXΑ:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Το Έντυπο «Αίτημα Αποζημίωσης» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο
  • Ο πλήρης Ιατρονοσηλευτικός Φάκελος που περιλαμβάνει το εισιτήριο και το εξιτήριο, τα ιατρικά πορίσματα – και τις γνωματεύσεις των θεραπόντων γιατρών, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ή και απεικονιστικών εξετάσεων και τα φύλλα νοσηλείας
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό στο οποίο αναγράφεται το IBAN

Επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν ανάλογα με το περιστατικό είναι ενδεικτικά:

  • Το πρακτικό χειρουργείου
  • Η ιστολογική εξέταση
  • Η πρωτότυπη βεβαίωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα (δημόσιου ή ιδιωτικού) σε περίπτωση συμμετοχής του

Χρειάζομαι βοήθεια για:

Ραντεβού για Γιατρούς & Εξετάσεις

Ραντεβού για Γιατρούς & Εξετάσεις

Εύκολα & γρήγορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νοσηλεία

Νοσηλεία

Ακολούθησε τα βήματα ανά περίπτωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Frequent Check-Up Discount

Frequent Check-Up Discount

Κλείσε ραντεβού εύκολα & γρήγορα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ