Άμεση Τεχνική Βοήθεια για το Σπίτι - Επιχείρηση | Generali

Άμεση Τεχνική Βοήθεια για το Σπίτι - Επιχείρηση

Άμεση τεχνική βοήθεια

Διασφάλισε την περιουσία σου έναντι κάθε απρόοπτου γεγονότος που μπορεί να διαταράξει τη ροή της καθημερινότητάς σου. Με την Άμεση Τεχνική Βοήθεια έχεις στη διάθεσή σου τεχνικούς και επιπλέον υπηρεσίες για την αποκατάσταση ή τον περιορισμό της βλάβης στο σπίτι ή την επιχείρησή σου 24/7.

Άμεση αποκατάσταση & περιορισμός της ζημιάς από εξειδικευμένους τεχνικούς
Καλύπτονται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και επιπλέον υπηρεσίες
Για συγκεκριμένες επισκευές χωρίς εκταμίευση χρημάτων
Άμεση αποκατάσταση & περιορισμός της ζημιάς από εξειδικευμένους τεχνικούς
Καλύπτονται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης και επιπλέον υπηρεσίες
Για συγκεκριμένες επισκευές χωρίς εκταμίευση χρημάτων

Χαρακτηριστικά - Παροχές

Με την υπηρεσία «Άμεση Τεχνική Βοήθεια» καλύπτουμε τις παρακάτω επισκευές με όριο κάλυψης 180€/ περιστατικό και ανώτατο όριο χρήσης της κάθε παροχής έως 2 φορές ανά ασφαλιστική περίοδο.

 • Σταθερή υδραυλική εγκατάσταση
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Κλειδαριά κυρίας εισόδου, λόγω αδυναμίας λειτουργίας ή αχρήστευσης της κλειδαριάς
 • Θραύση κρυστάλλων και υαλοπινάκων συνέπεια πλημμύρας, πυρκαγιάς και κλοπής με διάρρηξη
Χαρακτηριστικά - Παροχές

Δίπλα σου, σε κάθε έκτακτη ανάγκη

Μείνε ήσυχος ότι έχουμε εξασφαλίσει για εσένα την ολοκληρωμένη αποκατάσταση της ζημιάς σου. Εκτός από τις βασικές παροχές, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα χρήσης κάποιων υπηρεσιών απαραίτητων σε περίπτωση ζημιάς, όπως:

 • Υπηρεσία καθαρισμού για την αποκομιδή ερειπίων μέχρι του ποσού των €500 ετησίως
 • Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας από εξειδικευμένο προσωπικό (έως 72 ώρες)
 • Προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών τηλεόρασης, video, dvd, μέχρι την επισκευή των δικών σου
 • Μεταφορά των επίπλων, μέχρι του ποσού των €500 ετησίως
 • Αποθήκευση και φύλαξη των επίπλων, μέχρι του ποσού των €300 ετησίως
 • Κάλυψη των εξόδων διαμονής των ασφαλισμένων σε ξενοδοχείο, μέχρι €45 ανά άτομο / ημέρα
 • Έξοδα χρήσης ασθενοφόρου
 • Επείγουσα επιστροφή στην ασφαλισμένη περιουσία εφόσον δεν μπορείς να επιστρέψεις (εάν βρίσκεσαι σε απόσταση μεγαλύτερη από 200χλμ από την κατοικία σου)
 • 24ωρη υπηρεσία πληροφοριών επείγουσας ανάγκης
 • Υπηρεσία αποστολής εξειδικευμένων τεχνικών για κάθε επιπλέον εργασία που επιθυμείς να πραγματοποιήσεις στην κατοικία σου
0

Είμαστε εδώ για εσένα ανά πάσα στιγμή

Είμαστε δίπλα σου με ένα τηλέφωνο στο 210 8096100 ή και στο 18112, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Απαραίτητα στοιχεία κατά τη δήλωση για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας είναι:

 • Αριθμός ασφαλιστηρίου/ Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία ασφαλισμένης επιχείρησης
 • Πλήρης διεύθυνση ασφαλισμένης κατοικίας/ επιχείρησης
 • Η αιτούμενη υπηρεσία
 • Αριθμός τηλεφώνου

Οι παροχές ή οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η ασφαλισμένη κατοικία ή επιχείρησή σου και γι΄αυτό συνιστούμε να μελετήσεις προσεκτικά τους όρους της κάλυψης.