Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων & Γιατρών

Η πρόσβαση σε ένα ποιοτικό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διασφάλιση της καλής σας υγείας. Η πραγματοποίηση του ετήσιου check up σας, οι διαγνωστικές εξετάσεις και η ιατρική παρακολούθηση συμβάλλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας, που μπορεί να προκύψουν και σας παρέχουν ασφάλεια κάθε στιγμή.

Life On & Health Keeper

 • Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς πρόσβαση σε ένα ευρύ Δίκτυο Γιατρών & Διαγνωστικών Κέντρων για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας
 • Για ραντεβού, επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali στο 210 8096100, είτε υποβάλλετε online το αίτημά σας μέσω του MyGenerali
 • Επιπλέον, επωφελείστε από τις προνομιακές τιμές για Προληπτικούς Ελέγχους σε συνεργασία με την Affidea για εξετάσεις όπως Προγεννητικός Έλεγχος, Οφθαλμολογικός Έλεγχος κ.α.

Mediσυν Care, Διάγνωση & Alpha Υγεία για Όλους Premium

Σε συνεργασία με την Affidea, προσφέρουμε ευρεία γεωγραφική κάλυψη για πρόσβαση σε:

 • Διαγνωστικά Κέντρα
 • Γιατρούς ανά ειδικότητα
 • Πολυϊατρεία
 • Δερματολογικά Κέντρα
 • Παιδοειδικότητες
 • Διαγνωστικές και Προληπτικές Εξετάσεις

Alpha Υγεία για Όλους Classic

Σε συνεργασία με την Βϊοιατρική Α.Ε. έχετε πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και γιατρούς, καλώντας στο Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο της Generali στο 210 8096100.

 • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up)
 • Δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του δικτύου
 • Διαγνωστικές εξετάσεις
 • Αιμοληψία κατ΄οίκον
 • Οδοντιατρικές παροχές
 • Ιατρικές Συμβουλές