Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί ή/και επεξεργάζεται η Generali, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα Δικαιωμάτων Υποκειμένου, παρακάτω:

Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα εξής:

Πρόσβασης

μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας,

Διόρθωσης

μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να διορθώσει Προσωπικά Δεδομένα σας που είναι ανακριβή ή ελλιπή,

Εναντίωσης

όπου η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και με αυτόν τον τρόπο, συνεπώς, να αιτηθείτε τη διακοπή των εργασιών επεξεργασίας.

Διαγραφής

μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε άλλη επεξεργασία,
 • Ανακαλείτε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όταν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • Αντιτίθεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους για άμεσο μάρκετινγκ,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση που απορρέει από Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην οποία υπόκειται η Εταιρεία,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.
Περιορισμού

μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και ζητάτε αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε εσείς τα δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο τα έννομα συμφέρονται της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των δικών σας,
Φορητότητα

μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρεία να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε άλλον οργανισμό ή/και να ζητήσετε να λάβετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που έχετε παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, η Generali Hellas δεν θα μπορεί να σας παρέχει τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Εναντίωση στην Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Demo Content

Αν επιθυμείτε να αποστείλετε το αίτημα σας μέσω email, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή θέμα που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: dpo@generali.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,
Generali Hellas,
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40,
11745 Αθήνα

 

Δικαίωμα Καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής είναι τα κάτωθι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας, 1-3,
115 23, Αθήνα

Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Σχετικά Με Τα Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

  Θέμα

  Υποβολή Αιτήματος για *

  Προσωπικά Στοιχεία

  Όνομα *

  Επώνυμο *

  Τόπος Γέννησης *

  Ημερομηνία Γέννησης *

  Email *

  Τηλέφωνο *

  Διεύθυνση

  Ιδιότητα *

  Σχόλιο *

  Αριθμός Συμβολαίου

  Αριθμός Φακέλου Ζημιάς

  Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

  ΑΦΜ

  Λεπτομέρειες

  Κωδικός Captcha *
  captcha