Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων

Εάν επιθυμείς να ασκήσεις οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σου αναφορικά με τα προσωπικά σου δεδομένα που τηρεί ή/και επεξεργάζεται η Generali, παρακαλούμε συμπλήρωσε τη Φόρμα Δικαιωμάτων Υποκειμένου, παρακάτω:

Τα δικαιώματά αναφορικά με τα προσωπικά σου δεδομένα είναι τα εξής:

Μπορείς να ζητήσεις πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σου.

Μπορείς να ζητήσεις από την Εταιρεία να διορθώσει Προσωπικά Δεδομένα σου που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Όπου η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σου βασίζεται σε έννομα συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου μάρκετινγκ, έχεις το δικαίωμα να εναντιωθείς στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σου και με αυτόν τον τρόπο, συνεπώς, να αιτηθείς τη διακοπή των εργασιών επεξεργασίας.

Μπορείς να ζητήσεις από την Εταιρεία να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σου, όταν ισχύει ένας από τους παρακάτω λόγους:

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε άλλη επεξεργασία,
 • Ανακαλείς τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όταν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,
 • Αντιτίθεσαι στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή έχεις αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους για άμεσο μάρκετινγκ,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία παράνομα,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να τηρηθεί νομική υποχρέωση που απορρέει από Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στην οποία υπόκειται η Εταιρεία,
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με τη προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

Μπορείς να ζητήσεις από την Εταιρεία να περιορίσει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σου, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Αμφισβητείς την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σου, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην Εταιρεία να επαληθεύσει την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σου. Η επεξεργασία είναι παράνομη και εσύ αντιτίθεσαι στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και ζητάς αντ’ αυτής τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Η Εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεσαι εσύ τα δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
 • Έχεις αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο τα έννομα συμφέρονται της Εταιρείας υπερισχύουν έναντι των δικών σου.

Μπορείς να ζητήσεις από την Εταιρεία να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχεις παράσχει σε άλλον οργανισμό ή/και να ζητήσεις να λάβεις τα Προσωπικά Δεδομένα σου σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή.

Μπορείς, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση που έχεις παράσχει για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σου. Δυστυχώς, σε μια τέτοια περίπτωση, η Generali Hellas δεν θα μπορεί να σου παρέχει τις καλύψεις που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σου.

Αν επιθυμείς να αποστείλεις το αίτημά σου μέσω email, καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή θέμα που αφορά τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να στείλεις ηλεκτρονικό μήνυμα στο: dpo@generali.gr

Εναλλακτικά, μπορείς να αποστείλεις επιστολή στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων,
Generali Hellas,
Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40,
11745 Αθήνα

 

Δικαίωμα Καταγγελίας

Έχεις το δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία επικοινωνίας της εποπτικής αρχής είναι τα κάτωθι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας, 1-3,
115 23, Αθήνα

Φόρμα υποβολής αιτήματος σχετικά με τα δικαιώματα υποκείμενου προσωπικών δεδομένων

  Θέμα

  Υποβολή Αιτήματος για*

  Προσωπικά Στοιχεία

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Τόπος Γέννησης*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Τηλέφωνο*

  Διεύθυνση*

  Ιδιότητα*

  Σχόλιο*

  Αριθμός Συμβολαίου

  Αριθμός Φακέλου Ζημιάς

  Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

  ΑΦΜ

  Λεπτομέρειες