Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Generali, 1ο εξάμηνο 2018
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Generali, 1ο εξάμηνο 2018

01.08.2018 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Generali: Συνεχίζει την εφαρμογή της στρατηγικής της πετυχαίνοντας τους οικονομικούς της στόχους

  • Το λειτουργικό αποτέλεσμα (Operating Result) αυξήθηκε κατά 2,7% φτάνοντας τα 2,5 δισ. ευρώ, χάρη στην πρόοδο που σημειώθηκε σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς

 

  • Ο δείκτης του combined ratio κυμάνθηκε σε εξαιρετικά επίπεδα (92%), παρά την αρνητική επίδραση των φυσικών καταστροφών. Τo περιθώριο κέρδους της νέας παραγωγής στον κλάδο Ζωής αυξήθηκε στο 4,5%.

 

  • Η ετησιοποιημένη λειτουργική απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) βρίσκεται στο 12.5%. Ο μέσος όρος για την περίοδο 2015-1ο εξάμηνο 2018 κινήθηκε σύμφωνα με τον στρατηγικό στόχο (>13%)

 

  • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα € 1.329 εκ. (+8,8%), λόγω και των θετικών μη λειτουργικών αποτελεσμάτων και τα κέρδη από πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή.

 

  • Τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα € 35,1 δις (+6.5%) χάρη στην ανοδική πορεία και των δύο επιχειρηματικών τομέων. Οι καθαρές ταμειακές ροές παρέμειναν σταθερές στα € 5,7 δις. Οι ασφαλιστικές προβλέψεις του κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 1,8% το πρώτο εξάμηνο.

 

  • Στέρεα και ανθεκτική κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη Φερεγγυότητας στο 201% (Regulatory Solvency Ratio) και τον pro forma δείκτη Οικονομικής Φερεγγυότητας (Economic Solvency Ratio) στο 221%, παρά τη αστάθεια της αγοράς το 2ο τρίμηνο του χρόνου
  • Τα αναμενόμενα έσοδα από τις πωλήσεις που έχουν συμφωνηθεί με σκοπό τη βελτιστοποίηση της γεωγραφικής θέσης του Ομίλου Generali, ξεπέρασαν τα € 1,5 δις ( αρχικός στόχος € 1 δις )

 

  • Πώληση του χαρτοφυλακίου Ζωής της Generali Leben, μιας καινοτόμου κίνησης που συνάδει με το στρατηγικό στόχο του ομίλου για την εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου, με σημαντική μείωση του κινδύνου επιτοκίου

 

Ο CEO του Ομίλου Generali, Philippe Donnet τόνισε:«Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του έτους επιδεικνύουν τη σταθερή κεφαλαιακή θέση της Generali και την άριστη απόδοσή της, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο, μέσα σε ένα πλαίσιο παγκόσμιας αστάθειας. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το σχέδιο πωλήσεων και γεωγραφικής βελτιστοποίησης, με τους στόχους να έχουν ήδη επιτευχθεί στο πρώιμο αυτό στάδιο υλοποίησης και την  πρόσφατη πώληση της Generali Leben στη Γερμανία, μια καινοτόμο συναλλαγή που θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων στον κλάδο Ζωής. Οι λειτουργικές επιδόσεις στους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων ( P&C ) και Ζωής ήταν επίσης εξαιρετικές, όπως και οι δραστηριότητες των Επενδύσεων, του Asset & Wealth Management, αποτελέσματα που επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να εκτελούμε το στρατηγικό μας σχέδιο με πειθαρχία και αποφασιστικότητα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών, καταφέραμε να πετύχουμε τα καθαρά κέρδη του πρώτου εξαμήνου να είναι υψηλότερα από ποτέ».