Οικονομικά Αποτελέσματα 2018: Ξεκινάει η υλοποίηση του οράματος
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα 2018: Ξεκινάει η υλοποίηση του οράματος

28.05.2019 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Την ισχυρή οικονομική βάση της Generali επιβεβαιώνουν για μία ακόμη χρονιά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018. Η εταιρεία εμφανίζει εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις και υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας.

Η παραγωγή ασφαλίστρων της εταιρείας κατά τη χρήση 2018 έφτασε τα 208 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,9% σε σχέση με το 2017. Για μία ακόμα χρονιά, η Generali κατάφερε να ξεπεράσει την αντίστοιχη απόδοση του συνόλου της ασφαλιστικής αγοράς (1,8%) και να μεγαλώσει το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώθηκε, το 2018, σε 5,3%.

Εξαιρετική καταγράφεται και η κατανομή του χαρτοφυλακίου, στοιχείο που σηματοδοτεί την ισόρροπη και υγιή ανάπτυξη της εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων της εταιρείας κατέχει το 55% της παραγωγής, ενώ  ο κλάδος Ζωής το 45%. Η εδραίωση και η συνεχιζόμενη μεγέθυνση της θέσης της εταιρείας στον κλάδο υγείας με καινοτόμα προϊόντα, οδήγησε σε αύξηση κατά 8,3% στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο Ζωής, ενώ ο κλάδος Γενικών παρέμεινε σταθερός (+0,6%).

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ. παρά την επίδραση των έκτακτων γεγονότων και των φυσικών καταστροφών στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων, οδηγώντας το δείκτη Net Combined Ratio στο 95,32%. Στον κλάδο Ζωής, ο δείκτης New Business Value έκλεισε εξαιρετικά στα 4,4 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 20,7%.

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανήλθαν σε €420 εκατ. αυξημένα κατά 4,1%.

Για το έτος 2018, ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) της Generali διαμορφώθηκε σε 140,6% (αύξηση  κατά 8,7 μονάδες βάσης), χωρίς τη χρήση μεταβατικού μέτρου, πέραν της προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας των επιτοκίων άνευ κινδύνου (volatility adjustment).  Επιπλέον, όλα τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια της Generali Hellas ταξινομούνται ως Κατηγορίας 1 – Κατηγορία άνευ περιορισμών.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Generali κ. Πάνος Δημητρίου σχολίασε: «Τα αποτελέσματα του 2018 αποτελούν μόνο ένα κεφάλαιο μιας επιτυχημένης πορείας, που σταθερά και αποφασιστικά καταγράφουμε την τελευταία δεκαετία και μας επιτρέπουν να υλοποιούμε τον επιχειρηματικό μας μετασχηματισμό, που στηρίζεται στην επένδυση στην καινοτομία και στην ψηφιακή μας μεταμόρφωση, στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στη στήριξη στα δίκτυα διαμεσολαβητών, ως το πιο αποτελεσματικό κανάλι διανομής και ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου στην ελληνική αγορά. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021, προχωράμε στην υλοποίηση του νέου στρατηγικού πλάνου του Ομίλου, #Generali2021 και ανανεώνουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη του εταιρικού μας οράματος για το μέλλον: να αποτελέσουμε Lifetime Partners για τους Ασφαλισμένους και τους Συνεργάτες μας».