Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα στελέχη της Generali | Generali
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα στελέχη της Generali

13.09.2018 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Ένα τριήμερο εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποίησε πρόσφατα η Generali για τα στελέχη της, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να μυηθούν στις πιο σύγχρονες μεθόδους ηγεσίας και διαχείρισης ομάδων. Το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με τη συνεργασία των καταρτισμένων συνεργατών της «Agile Actors», παρακολούθησαν στελέχη από όλες τις βαθμίδες και τα τμήματα της εταιρείας. Ενημερώθηκαν για μεθοδολογίες που αφορoύν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, αλλά και σε έξυπνες μεθόδους εξεύρεσης λύσεων με τη βοήθεια του gamification και της agile μεθοδολογίας. 

Τα σεμινάρια αυτά, εντάσσονται στο ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Generali, το οποίο συμβαδίζει με τη στρατηγικής της εταιρείας για:

  • Την υλοποίηση καινοτόμων ψηφιακών έργων
  • Τον σχεδιασμό έξυπνων προϊοντικών λύσεων
  • Την συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών της εταιρείας προς τους Συνεργάτες και τους Ασφαλισμένους
  • Την απλοποίηση των ενδοεταιρικών διαδικασιών

Μία νέα φιλοσοφία για μία νέα εποχή

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων πραγματοποιήθηκαν και εργαστήρια, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στην ανάπτυξη δημιουργικών μεθόδων διαχείρισης και λειτουργίας, που δίνουν έμφαση στην ενδοτμηματική επικοινωνία και συνεργασία, στη συμμετοχικότητα και τη μετάδοση γνώσης μεταξύ διαφορετικών  τμημάτων και τομέων εργασίας, μέσα στην εταιρεία.

Όπως τονίζει ο Chief Technical Manager της Generali, Τάκης Βασιλόπουλος: «Η αγορά προστάζει την ταχύτερη ανταπόκριση και ευελιξία και την ανάπτυξη λύσεων με νόημα και πρακτική αξία, που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Εμείς διαθέτουμε το όραμα αλλά και το μεράκι. Η συνεχής εκπαίδευση, μας δίνει τα εφόδια για να το υλοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις ικανότητες και την πείρα της ομάδας μας».

Τα στελέχη της Generali εκπαιδεύτηκαν επίσης στην οργάνωση ομάδων εργασίας και τη διαχείριση έργων με βάση τη μεθοδολογία Agile, μια εκσυγχρονισμένη προσέγγιση ηγεσίας, η οποία ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή και την αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνάμεων όλων των μελών μιας ομάδας.

Ο λόγος που νέα μοντέλα εργασίας και διαχείρισης, όπως αυτό του Agile, υιοθετούνται διεθνώς από μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, είναι ότι, αποδεδειγμένα, επιτρέπουν στις εταιρείες να κινηθούν στους ρυθμούς της νέας «τάξης πραγμάτων»: να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς και των καταναλωτών, να είναι πιο αποτελεσματικοί και καινοτόμοι. Στόχος της Generali είναι να βελτιώσει την ταχύτητα και την ευελιξία της, μέσω της ενδυνάμωσης των εργαζομένων της, και ιδιαίτερα μέσω της δυνατότητας που δίνεται σε αυτούς να δημιουργούν, να επιβλέπουν έργα και της ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων, μεταξύ υφισταμένων-προϊσταμένων, αλλά και ολόκληρων τμημάτων.

Τη σημασία της ανάπτυξης των ανθρώπων και της συμμετοχικότητας στην εξέλιξη ενός οργανισμού υπογράμμισε η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Generali, Μαρία Καμπανέλλου: «Μια εταιρία είναι ένα οικοσύστημα, το οποίο αν κινητοποιηθεί σωστά, μπορεί να αξιοποιήσει γνώσεις και δεξιότητες και εν τέλει να παράξει καινοτομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων μας, ακολουθώντας τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά μοντέλα, που σε βάθος χρόνου προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε ολόκληρη την εταιρεία, τους Συνεργάτες της και, φυσικά, τους πελάτες. Τα στελέχη της Generali γνωρίζουν ότι το σύνολο των εργαζομένων της αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, ο οποίος προσαρμόζεται, ακούει και συνεργάζεται. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την επικοινωνία, τις συνέργειες και την ανάπτυξη».

Τα σεμινάρια απέσπασαν τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων, οι οποίοι έφυγαν πλουσιότεροι σε γνώσεις, δημιουργικότητα και νέες ιδέες τις οποίες μοιράστηκαν με τις ομάδες τους, υποσχόμενοι την παρουσίαση νέων έργων το επόμενο διάστημα.