Αξιολόγηση Fitch: “A-” & σταθερή προοπτική για την Generali
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Αξιολόγηση Fitch: “A-” & σταθερή προοπτική για την Generali

27.01.2016 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Τεργέστη: Ο οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε, στις 26 Ιανουαρίου 2016, ότι επιβεβαιώνει την αξιολόγηση IFS (Insurer Financial Strength) της Generali και των θυγατρικών της στο «Α-», με «σταθερή προοπτική».

Ο Fitch δήλωσε ότι η αξιολόγηση αυτή αντανακλά την βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης της Generali, την προσδοκία ότι η λειτουργία της Generali θα συνεχίσει να είναι σταθερή και ότι η διοίκηση θα συνεχίσει να εστιάζει στη διατήρηση του κεφαλαίου και στη μείωση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Με βάση το εσωτερικό μοντέλο της Fitch (FBM) η βαθμολογία της Generali παρέμεινε «Δυνατή» (Strong) στο τέλος του 2014 και τώρα πλησιάζει το επίπεδο «Πολύ Δυνατή» (Very Strong), αντανακλώντας έτσι τη βελτίωση της κεφαλαιοποίησης του Ομίλου.