Πώς θα είναι η βιώσιμη επιχείρηση του μέλλοντος | Generali
BUSINESS WISE

Πώς θα είναι η βιώσιμη επιχείρηση του μέλλοντος

19.06.2022 - 5 λεπτά ανάγνωσης

Η όξυνση της κλιματικής κρίσης θα πρέπει να μας προβληματίζει έντονα για τον αντίκτυπο της συμπεριφοράς μας στον περιβάλλον. Η ανάγκη αυτή θα πρέπει να απασχολήσει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα – αρκούν μόνο 100 εταιρίες για την παραγωγή 70% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Πώς, όμως, θα είναι η βιώσιμη επιχείρηση του μέλλοντος;

Για την επίτευξη βιωσιμότητας, η φιλική προς το περιβάλλον οικολογική συμπεριφορά δεν είναι αρκετή. Μια πραγματικά βιώσιμη επιχείρηση πρέπει να δει τον ρόλο της στην κοινωνία συνολικά και να επιδιώξει να έχει θετική επιρροή. Τα οφέλη που θα αποκομίσει, θα είναι σημαντικά. Έρευνες δείχνουν ότι οι πιθανότητες οι καταναλωτές να προτιμήσουν, να προστατεύσουν και να υποστηρίξουν μια τέτοια επιχείρηση είναι τουλάχιστον κατά 4,5 φορές περισσότερες, εάν η εταιρία χαρακτηρίζεται από έντονη αίσθηση σκοπού.

SME

Αυτό σημαίνει ότι οι επιτυχημένες επιχειρήσεις του μέλλοντος είναι πιθανό να χαρακτηρίζονται από έντονες ηθικές αξίες και αρχές και μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης για τον αντίκτυπό τους τόσο στον άνθρωπο, όσο και τον πλανήτη. Ας δούμε, όμως, πιο προσεκτικά τον μεταβαλλόμενο κοινωνικό ρόλο των εταιριών και το προφίλ το οποίο αναμένεται να έχει μια βιώσιμη επιχείρηση του μέλλοντος σε 20 χρόνια από σήμερα.

Generali_Infographic_SustainableBusiness_V3.png