Αστική Ευθύνη Μεγάλων Επιχειρήσεων | Generali

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μεγάλων Επιχειρήσεων

Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε όραμα

Χαρακτηριστικά

Κάλυψη για διαφορετικά είδη επιχειρηματικής δραστηριότητας
Άμεση & εξειδικευμένη εξυπηρέτηση
Αξιοπιστία στη διαχείριση κινδύνων υψηλού ρίσκου
Κάλυψη για διαφορετικά είδη επιχειρηματικής δραστηριότητας
Άμεση & εξειδικευμένη εξυπηρέτηση
Αξιοπιστία στη διαχείριση κινδύνων υψηλού ρίσκου

Θωράκιση της επιχείρησης από κάθε απρόοπτο

1920

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Κάλυψη εντός & εκτός Ελλάδος
  • Βασικές & προαιρετικές καλύψεις
  • Ευελιξία στην επιλογή των κεφαλαίων κάλυψης, ανάλογα με την ανάγκη της επιχείρησης
  • Δυνατότητα υψηλών ορίων κάλυψης για εξειδικευμένες ανάγκες
  • Κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων προς τρίτους

ΠΡΟΝΟΜΙΑ

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική
  • Υψηλή τεχνογνωσία
  • Ηγετικός οργανισμός στις ασφαλίσεις αστικής ευθύνης

Καλύψεις

Η έννοια της Ευθύνης σε μια επιχείρηση, σχετίζεται άμεσα με τα προληπτικά μέτρα που οφείλει να λαμβάνει για την ασφάλεια των προϊόντων, των πελατών και των εργαζομένων της. Κάθε μεγάλη επιχείρηση αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό και κάθε γεγονός μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του. Έτσι, τα απρόοπτα γεγονότα ή τα ανθρώπινα λάθη που μπορεί να προκύψουν, κατά τη λειτουργία μιας επιχείρησης, δεν οδηγούν απλώς σε μια οικονομική υποχρέωση προς τρίτους, αλλά μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη φήμη και αξιοπιστία της.
Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες καλύψεων που παρέχονται είναι:
0

Γενική Αστική Ευθύνη

Προσφέρει κάλυψη για υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή και για θάνατο, που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, στις εγκαταστάσεις της ή και κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

0

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Αφορά υλικές ζημιές, σωματική βλάβη ή θάνατο που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από την παραγωγή και διάθεση ελαττωματικού προϊόντος.

0

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Καλύπτει την ευθύνη που έχει ο εργοδότης έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση, για τυχόν ατύχημα που μπορεί να υποστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

0

Αστική Ευθύνη Έργου

Προσφέρει κάλυψη έναντι σωματικής βλάβης, θανάτου ή και υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών από την εταιρία.

Όνομα*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το όνομά σου

Επώνυμο*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το επώνυμό σου

Έχεις ήδη ασφαλιστήριο με την Generali;*

Παρακαλώ επίλεξε

Τηλέφωνο*

Παρακαλώ συμπλήρωσε το κινητό σουΤο κινητό πρέπει να είναι της μορφής 69...

TK*

Συμπλήρωσε το Τ.Κ. σουΛάθος ταχυδρομικός κώδικας.

ΑΦΜ*

Συμπλήρωσε το Α.Φ.Μ. σουΟ αριθμός ΦΠΑ δεν είναι έγκυρος

Ενημερωτικά Έγγραφα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ενημερωτικό Έντυπο Πληροφοριών
Έγγραφο Πληροφοριών (IPID)