Ασφαλιστικές Υπηρεσίες & Apps για Συνεργάτες

Με στόχο να εξασφαλίσουμε την εύκολη & απρόσκοπτη διαχείριση των εργασιών σας, σας προσφέρουμε καινοτόμες πλατφόρμες και συστήματα για να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην παροχή της πραγματικής αξίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Υπηρεσίες:

One app to rule them all

OneView

  • Διαχείριση της παραγωγής σας
  • Πρόσβαση στις ασφαλιστικές λύσεις της Generali, σε τιμολογήσεις και έντυπα προγραμμάτων
  • Έκδοση προσφορών και παρακολούθηση πορείας της αίτησης ασφάλισης
  • Άνοιγμα και παρακολούθηση των Ζημιών, ανάρτηση εκκρεμοτήτων και επικοινωνία με την εταιρεία και τους underwriters

Your digital office

MySpace

  • Διαχείριση της παραγωγής σας
  • Πρόσβαση στις ασφαλιστικές λύσεις της Generali, σε τιμολογήσεις και έντυπα προγραμμάτων
  • Έκδοση & υποβολή προσφορών

Διασύνδεση μέσω GBox services API

Webservices

  • Συνδέστε τις πλατφόρμες μας με τις αντίστοιχες δικές σας για τη διαχείριση της παραγωγής σας μέσω API
  • Λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των πελατών σας