Ασφάλεια Σπιτιού - Συχνές Ερωτήσεις

εικόνα από το header της σελίδας συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση κατοικίας

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Generali. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Πώς μπορώ να ανανεώσω το ασφαλιστήριο συμβόλαιό μου;

Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται αυτόματα από την εταιρία μας εφόσον δεν έχουμε διαφορετική ειδοποίηση από εσάς ή δεν υπάρχει ανεξόφλητο υπόλοιπο ασφαλίστρων.

Τι πρέπει να κάνω αν συμβεί κλοπή στο σπίτι μου;

  • Να ενημερώσετε την αρμόδια Αστυνομική Αρχή και
  • Να δηλώσετε την κλοπή στην Generali ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για πυρκαγιά;

  • Πρέπει να δηλώσετε το συμβάν στην αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και
  • Να δηλώσετε το συμβάν στην Generali ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.

Υπό ποιες προϋποθέσεις καλύπτεται ο σεισμός;

O σεισμός καλύπτεται εφόσον η οικοδομή είναι αντισεισμικής κατασκευής μετά το 1960 και δεν έχει υποστεί ζημιές από προηγούμενο σεισμό.

Τι σημαίνει «περιεχόμενο» σε μια κατοικία; Συμπεριλαμβάνεται το περιεχόμενο στο ασφαλιστήριο;

Ως περιεχόμενο ορίζεται το σύνολο των κινητών οικιακών και προσωπικών ειδών, που ανήκουν στον ασφαλισμένο ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του, που διαμένει μόνιμα μαζί του στην κατοικία.

Επίσης, στην ασφαλισμένη αξία του περιεχομένου περιλαμβάνονται ρολόγια χειρός, με την προϋπόθεση ότι η αξία αντικατάστασης τους (με παρόμοιο ίδιας ηλικίας και κατάστασης) δεν υπερβαίνει το ποσό των 800 € / τεμάχιο ή το ποσό των 1.500 συνολικά για κάθε ζημιά και ετησίως.

Μπορεί να γίνει συνδυασμός στην ασφάλιση της κατοικίας και του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μόνο κάλυψη οικοδομής ή μόνο κάλυψη περιεχομένου, αλλά και τα δυο μαζί, ασφάλιση οικοδομής και περιεχομένου.

Υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης έργων τέχνης ή συλλογών με ιδιαίτερη αξία;

Φυσικά. Έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε έργα τέχνης ή συλλογές με ιδιαίτερη αξία, εφόσον αναφέρετε τα αντικείμενα αυτά στην αίτηση ασφάλισης και γίνουν αποδεκτά από την Generali.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ασφάλισης των έργων τέχνης ή συλλογών με το «Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου Έργων Τέχνης Ιδιωτικών Συλλογών» με την έκδοση ενός μεμονωμένου συμβολαίου.

Επιπλέον, με το πρόγραμμα Home Made, η ασφάλιση κοσμημάτων είναι δυνατή ως προαιρετική κάλυψη υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Έχει υποβληθεί αναλυτική κατάσταση κοσμημάτων με περιγραφές (φωτογραφίες) και αξίες.
  • Τα κοσμήματα φυλάσσονται σε χρηματοκιβώτιο (σταθερά προσαρτημένο ή πακτωμένο).
  • Απώλειες ή ζημιές σε κοσμήματα που κατά την ώρα της ζημιάς βρίσκονται εκτός του χρηματοκιβωτίου καλύπτονται μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κεφαλαίου των κοσμημάτων και με ανώτατο όριο τα 3.000 ευρώ.

Πως ορίζεται η Μόνιμη και η Εξοχική Κατοικία; Μπορώ να ασφαλίσω και τα δυο είδη κατοικίας;

Μόνιμη Κατοικία: κάθε διαμέρισμα ή μονοκατοικία που δηλώνεται ως μόνιμη κατοικία στις Αρχές από τον ασφαλισμένο και δεν την χρησιμοποιεί για αναψυχή ή δεν την χρησιμοποιεί μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα.

Εξοχική Κατοικία: η κατοικία που χρησιμοποιείται ως εξοχική, δηλαδή κατοικείται για μικρά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια του έτους, για λόγους αναψυχής ή ξεκούρασης. Η εξοχική κατοικία ασφαλίζεται μόνο εφόσον ασφαλίζεται και η μόνιμη κατοικία και με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη μόνιμη κατοικία.

Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύει η προϋπόθεση ασφάλισης της κύριας κατοικίας τους.

Ποιες θεωρούνται ασφαλισμένες αξίες;

Η ασφαλισμένη περιουσία σε αξία ανακατασκευής, αν πρόκειται για κτίριο και σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο αν πρόκειται για περιεχόμενο. 

Ως αξία ανακατασκευής ορίζεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων του ασφαλισμένου ακινήτου και των βοηθητικών και κοινόχρηστων στεγασμένων χώρων του, επί 1.000 ευρώ ανά τ.μ. Για το περιεχόμενο, ορίζεται το παραπάνω άθροισμα επί 300 ευρώ ανά τ.μ. 

Η αξία των ειδικών κατασκευών (πισίνα μετά των εγκαταστάσεων αυτής, κιόσκια, πέργκολες, BBQ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, γκαράζ, εγκαταστάσεις κεραιών, τέντες και ηλιακοί θερμοσίφωνες) θα συμπεριλαμβάνεται στην αξία του ασφαλισμένου ακινήτου.

Ποια δικαιολογητικά/έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

Πλήρως συμπληρωμένη αίτηση ασφάλισης.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράμματα Home Made και το Home Style;

  • Σε ιδιοκτήτες, που κατοικούν στην ασφαλισμένη κατοικία και επιθυμούν να ασφαλίσουν την οικοδομή ή το περιεχόμενο της.
  • Σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν την κατοικία τους σε τρίτους.
  • Σε ενοικιαστές, που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν το περιεχόμενο της κατοικίας τους.