Ασφάλεια Αυτοκινήτου - Συχνές Ερωτήσεις

εικόνα από το header της σελίδας συχνές ερωτήσεις για το αυτοκίνητο

Σας παραθέτουμε πιο κάτω κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της Generali. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή απευθείας με την εταιρία.

Μεταβίβασα το όχημά μου. Τί ενέργειες πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να ενημερώσετε την Generali, για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία του οχήματός σας.

Τι είναι και τι προσφέρει ο «Φιλικός Διακανονισμός Ζημιών»;

Είναι μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, μέσω της οποίας η καταβολή της αποζημίωσής σας από την ασφαλιστική σας (σε περίπτωση που το ατύχημα δεν προκλήθηκε από δική σας υπαιτιότητα) γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο Φιλικού Διακανονισμού και να υπογράψετε, τόσο εσείς όσο και ο άλλος οδηγός που έχει εμπλακεί στο τροχαίο, και να το υποβάλετε στη Generali για να φροντίσει άμεσα για την αποζημίωσή σας.

Ποιες είναι οι διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσω και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, ώστε να ταξιδέψω στο εξωτερικό;

Για να οδηγήσετε το αυτοκίνητό σας στο εξωτερικό χρειάζεται:

 • Να υπάρχει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου στη Generali και
 • Να ενημερωθεί η Generali ή ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, λίγες μέρες πριν, για τον προορισμό σας
  και τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να σας χορηγηθεί Πράσινη Κάρτα.
 • Με την έκδοση της Πράσινης Κάρτας καλύπτεστε για Αστική Ευθύνη προς Τρίτους, για ταξίδι στο εξωτερικό, όχι μόνο
  στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) αλλά και στις υπόλοιπες χώρες όπου ισχύει το σύστημα
  Πράσινων Καρτών.
 • Επιπροσθέτως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για ταξίδι στη Γερμανία ισχύει το μέτρο των Περιβαλλοντικών Ζωνών, όπου οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική πλακέτα μικροσωματιδίων*.
 • Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να καταγράψετε τον αριθμό κυκλοφορίας, την μάρκα και τον τύπο του άλλου/των άλλων οχήματος/ων, το όνομα του ιδιοκτήτη και κυρίως οδηγού και οπωσδήποτε να ειδοποιήσετε την Αστυνομία για να καταγράψει το συμβάν. Στη συνέχεια, επικοινωνείτε με τη Generali Hellas ή τη Φροντίδα Ατυχήματος.

 

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλακέτες μικροσωματιδίων, απευθυνθείτε
στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/feinstaub- plakette/feinstaubplakette_ausland/england

http://www.bmub.bund.de/service/buergerforum/haeufige-fragen- faq/

Άλλαξα αυτοκίνητο. Ποια είναι η διαδικασία ασφάλισης του νέου μου αυτοκινήτου με αντικατάσταση του παλιού;

Θα πρέπει να:

 • Υποβάλετε νέα αίτηση ασφάλισης
 • Προσκομίσετε στην Generali τη νέα άδεια κυκλοφορίας
 • Προσκομίσετε στην Generali το τιμολόγιο αγοράς
 • Υποβάλετε γραπτό αίτημα για την ακύρωση του ασφαλιστηρίου του παλιού σας αυτοκινήτου

Με ποιο τρόπο μπορώ να αποκαταστήσω τη ζημιά του αυτοκινήτου μου χωρίς να πληρώσω;

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα, εξειδικευμένα συνεργεία, που συνεργάζονται μαζί μας και να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας εύκολα, γρήγορα και με εγγύηση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών για την εργασία και τα ανταλλακτικά, χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα.

Δεν θα καταβάλετε οποιοδήποτε χρηματικό  ποσό, παρά μόνο τη συμφωνημένη απαλλαγή της κάλυψης, εάν υπάρχει. Η αποκατάσταση των ζημιών πραγματοποιείται σε συνεννόηση της Generali με το Συνεργαζόμενο Συνεργείο της επιλογής σας.

Σε περίπτωση που μου προκαλέσει ατύχημα ένα ανασφάλιστο όχημα, αποζημιώνομαι και πώς;

Αποζημιώνεστε για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου σας απευθείας από την Generali, αποφεύγοντας τη διαδικασία εμπλοκής με το Επικουρικό Κεφάλαιο. Προϋπόθεση είναι η υπαιτιότητα του ανασφάλιστου οδηγού να αποδεικνύεται από δημόσιο έγγραφο (π.χ. Δελτίο Συμβάντων της Αστυνομίας ή ποινική δικογραφία).

Στην περίπτωση που ο ανασφάλιστος οδηγός δεν επιθυμεί την εμπλοκή της Αστυνομικής Αρχής, θα πρέπει να τον παροτρύνετε να συμπληρώσει θεωρημένη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αποδέχεται την ευθύνη του.

Αν προσθέσω στο όχημά μου ρυμουλκούμενο όχημα ή κοτσαδόρο, ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνω;

Να το δηλώσετε στο Υπουργείο Μεταφορών για να εκδοθεί η σχετική άδεια, την οποία πρέπει στη συνέχεια να προσκομίσετε στην Generali για να συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο σας.

Σε περίπτωση θραύσης κρυστάλλων, πώς με αποζημιώνει η Generali;

Εάν έχετε επιλέξει τη συγκεκριμένη κάλυψη, η Generali αναλαμβάνει την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων σε περίπτωση θραύσης, χωρίς καμία δική σας οικονομική επιβάρυνση. Χάρη στην συνεργασία με τις εταιρίες Carglass® και Glassdrive, μπορεί να γίνει αντικατάσταση κρυστάλλων, σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία. Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις δεν χρεώνεστε με απαλλαγή.

 

 

Carglass®
Τηλ. 213 0110056 
www.carglass.gr

Glassdrive
Τηλ. 800 11 777999, 210 5593976 και 2310 798770
www.glassdrive.gr

Σε περίπτωση κλοπής αυτοκινήτου, η Generali μου καλύπτει τα έξοδα ενοικίασης αυτοκινήτου;

Ναι, εφόσον υπάρχει η κάλυψη κλοπής αυτοκινήτου στο ασφαλιστήριο. Για την ενοικίαση υπάρχει το όριο των 1.000 ευρώ ανά ζημιά και ανά ασφαλιστικό έτος. Το αυτοκίνητο αντικατάστασης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 11 φορολογήσιμους ίππους. Δεν καλύπτονται άλλα έξοδα, όπως τα καύσιμα.

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς του αυτοκινήτου μου;

 • Να καλέσετε υποχρεωτικά την Φροντίδα Ατυχήματος, στο τηλέφωνο 18112 ή 210 8096100, το αργότερο μέσα σε διάστημα οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να κάνετε την Αναγγελία Ζημιάς
 • Να ενημερώσετε άμεσα την αρμόδια Αστυνομική Αρχή
 • Να ενημερώσετε άμεσα για την πυρκαγιά την Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ποια δικαιολογητικά / έγγραφα χρειάζεται η Generali για την έκδοση του ασφαλιστηρίου;

 • Άδεια κυκλοφορίας και δίπλωμα κυρίως οδηγού
 • Tιμολόγιο αγοράς (για καινούργιο αυτοκίνητο)
 • Συμπληρωμένη ηλεκτρονική προσφορά ασφάλισης, με τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου και του κυρίως οδηγού